Covid-19: SMHI fullgör sitt uppdrag och anpassar samtidigt verksamheten

SMHI följer utvecklingen kring spridningen av covid-19 noggrant och fokuserar på att fullfölja vårt uppdrag som expertmyndighet inom väder, vatten och klimat. SMHIs samhällsviktiga funktioner fortgår. Samtidigt anpassas verksamheten för att bidra till minskad smittspridning i samhället

Våra prognoser och varningar hittar du som tidigare på smhi.se, i vår väderapp och i sociala kanaler. Här på webbplatsen smhi.se finns som alltid redaktionella nyheter inom våra expertområden, en rad tjänster (till exempel klimatscenarier), kunskapsmaterial med mera. 

Anpassar för minskad smittspridning

För att bidra till att minska smittspridningen i samhället generellt, och för att skydda vår egen samhällsviktiga verksamhet, så arbetar i nuläget så många medarbetare som möjligt hemifrån. 

Vissa funktioner jobbar fortsatt i SMHIs lokaler, till exempel medarbetare som arbetar med prognoser och varningar samt vissa IT-funktioner. 

Möten, aktiviteter och arrangemang anpassas eller skjuts fram i tiden. Som en följd av covid-19-utbrottet genomförs vissa av SMHIs möten och andra externa aktiviteter helt digitalt, andra har planerats om.

Vi har aktiverat vår krisledningsplan för att på bästa sätt leda och samordna SMHIs verksamhet och för att hantera de situationer som uppstår med anledning av läget i samhället.