Copernicus 10 - 11 maj: Med blicken mot jorden!

Är du intresserad av geodata? Ett antal svenska myndigheter bjuder in till två dagar med föredrag, workshops och inspiration. Fokus är geodata från Copernicus-programmet. Välkommen att anmäla dig!

Målet med dagarna är att ge kunskap om och möjlighet att prova på att använda data och information från Copernicus-programmet inom områden som landmiljö, marin övervakning, atmosfär/luftkvalitet, olycks- och krishantering, klimat och säkerhet. Det blir presentationer av nya tjänster, visning av dataportaler och goda exempel. Vi kommer bland annat att presentera den nya databasen Swea (Swedish Earth data Access) som kommer att ge kontinuerlig och fri tillgång till fjärranalysdata, i form av optiska satellitbilder och radardata, över områden av intresse för svenska användare.

Europeiskt system för övervakning och tjänster

Copernicus är ett europeiskt system för övervakning av jorden, och består av en komplex uppsättning system som samlar in data från flera källor, såsom jordobservationssatelliter och in situ sensorer (markstationer, luftburna- och havsburna sensorer). Copernicus bearbetar data och ger genom olika tjänster användaren tillförlitlig och aktuell information, främst inom miljö- och säkerhetsområdet. De tjänster som erbjuds via Copernicus kan även skräddarsys efter särskilda offentliga- eller kommersiella behov, och får användas fritt. Copernicus samordnas och förvaltas av Europeiska kommissionen.

Tid: 10 – 11 maj 2017

Plats: Akademiska Föreningen Borgen, Sandgatan 2, Lund

Arrangör av aktiviteten den 10 - 11 maj 2017 är Myndighetssamverkan Copernicus.

Bild med logotyper för de myndigheter som ingår i myndighetssamverkan Copernicus