Brandrisken ökar i ett framtida klimat

Bränder i skog och mark kan bli allt vanligare och mer allvarliga i framtiden. Scenarier visar att riskerna ökar i stort sett i hela landet, och framförallt i Östersjölandskapen. Men det finns också möjligheter att klimatanpassa för att möta de ökade riskerna. 

Skogsbranden i Västmanland förra sommaren var den största i Sverige på många decennier. Torka, vind och låg luftfuktighet var avgörande för att branden blev så omfattande.

I genomsnitt inträffar ungefär 4 000 bränder i skog och mark i Sverige varje år, men i ett förändrat klimat kommer risken att öka. Scenarier visar att brandrisken ökar mest i Östersjölandskapen, i en analysperiod som sträcker sig till nästa sekelskifte. För södra Sverige ökar brandrisksäsongens längd med cirka 50 dagar och i norra Sverige med 10-30 dagar.

Så kallade högriskperioder, det vill säga sammanhängande dagar med hög brandrisk, förväntas i framtiden inträffa varje år i Östersjölandskapen. Det kan jämföras med högriskperioder i dagens klimat som inträffar under två av tre år.

- I ett framtida klimat med högre temperatur ökar markens avdunstning av vatten mer än nederbörden. En längre vegetationsperiod kan också göra att växtligheten tar upp mer vatten. Det leder till att marken blir torrare och risken för bränder ökar, säger Elin Sjökvist, meteorolog SMHI.

Så kan riskerna minskas

Men hur kan samhället rustas för att möta de ökade riskerna? Storbranden förra året väckte diskussioner om förebyggande arbete, insatser och utveckling på en rad områden. En ny struktur för det framtida skogsbruket, kanske med mer lövträd som är mindre brandbenägna, kan vara en lösning.

- Vi såg att skogens beskaffenhet hade betydelse vid branden i Västmanland förra sommaren. För att möta den ökade risken behöver skogsnäringen mer kunskap om hur brandriskerna ska minskas, från plantering till slutavverkning, säger Leif Sandahl, brandingenjör på MSB.

Att skapa säkrare lösningar för skogsmaskiner, tåg och elledningar skulle kunna minska risken för antändning. Andra alternativ är att vatten och släckutrustning alltid ska finnas vid skogsarbete under högriskperioder och även bevakning efter arbeten.

- Att bygga upp en bättre beredskap som är snabbt tillgänglig, kompetent och har rätt utrustning är väsentligt. Dagens förmåga och resurser behöver stärkas så släckinsatsen i skogslandskapet kan påbörjas tidigt säger Leif Sandahl.

Ett nytt faktamaterial ”Brandrisker idag och imorgon” finns tillgängligt i Kunskapsbanken på smhi.se