Bottenviken istäckt den 1 februari

Efter en mycket trevande inledning har isvintern nu tagit fart. Under de senaste dygnens starka kyla har centrala Bottenviken gått från mest öppet vatten i måndags till helt istäckt idag den 1 februari. Kylan ser dessutom ut att fortsätta, varför vi kan vänta oss ytterligare istillväxt den närmaste tiden.

Ytvattentemperaturen i havet finns med på bilden för den 30 januari (nedan). Man kan se att vattnet är nära fryspunkten längs hela den svenska Östersjökusten ända ner till Hanöbukten. Det behövs alltså inte så mycket ytterligare kyla innan isen lägger sig i kustbandet.

is 30 jan 2012
Isutbredning 30 januari 2012. Förstora Bild
is 1 feb 2012
Isutbredning 1 februari 2012. Förstora Bild