Bottenviken helt täckt av is för första gången denna vinter

Vintervädret har så här långt pendlat mycket, mellan perioder med kallare väder och perioder med milt och blåsigt väder. Det har påverkat istillväxten till havs. Först nu är Bottenviken helt islagd. 

– Det omväxlande vädret har gjort att det varit svårt att etablera några större stabila områden med utbredd havsis. Men i förra veckan, kring den 25:e februari, etablerade sig åter kall luft över en stor del av landet, och isen lade sig snabbt i hela Bottenviken, norra Kvarken och nordligaste Bottenhavet, berättar Magnus Larsson, isspecialist på SMHIs istjänst, och fortsätter:

– Detta var första gången den här vintern som Bottenviken blev helt islagd. Isen har växt till sig ytterligare den senaste veckan. 

Fartyg i Bottenviken har fått hjälp av isbrytaren Frej.
Fartyg på väg i Bottenviken har fått hjälp av isbrytaren Frej. Lotsen går ombord för att assistera sista biten in till hamn. Foto Magnus Larsson, SMHI. Förstora Bild

Troligen ökad isutbredning

Istjänsten bedömer att isutbredningen troligen kan öka ytterligare något den närmaste veckan.

– Relativt kall luft täcker Skandinavien, vilket kan öka utbredningen av is i framförallt Bottenhavet och inre Finska viken. I södra Sveriges farvatten börjar det bli för långt fram på säsongen för att fortfarande kunna få någon större istillväxt, säger Magnus Larsson. 

Isutbredningen tidigare i vinter

I mitten av januari var Bottenviken på väg att täckas med is under en period med kalla nordostvindar. Då lade sig även is i inre Finska viken och längs kusterna i Bottenhavet samt här och var utmed södra Sveriges kuster och vi fick då den hittills största isutbredningen för denna vinter den 23 januari. Därefter minskade åter isutbredningen och isen trycktes ihop i norra Bottenviken.

Ett nytt försök att få Bottenviken helt istäckt skedde under en kall period kring den 5-7 februari, men även då han mildare sydvindar att avbryta isläggningen och isen trycktes ihop norrut i Bottenviken. I kombination med friska eller hårda sydvindar blev det då svårframkomligt för sjöfarten i den 20-60 cm tjocka isen i norra Bottenviken.