Blåser det mer nu än förr?

Det är många som har hört av sig till SMHI och tycker sig ha upplevt att det blåser mer nu än förr. Stämmer det? SMHI har studerat vinddata på längre sikt och kan delvis svar nej på frågan.

Det är många som har hört av sig till SMHI och undrar om det blåser mer nu än förr.

– Genom att studera vinddata på längre sikt ser man att trenden snarare är tvärtom: det blåser i genomsnitt mindre och mindre, berättar Lennart Wern, meteorolog på SMHI, och tillägger snabbt:

– De värsta stormarna är dock lika svåra nu som förr.

Detta har SMHI kunnat utläsa genom att studera långa serier av beräknade vinddata.

– Eftersom vindmasternas placering har flyttats och närliggande vegetation och bebyggelse har förändrats, går det inte att ta fram jämförbara vindmätningar över lång tid, förklarar Lennart.

För att ändå få homogena, och jämförbara, mätningar har SMHI använt sig av så kallad geostrofisk vind. Det är en beräknad vind som utgår från lufttrycket, eftersom detta inte påverkas av omgivningens förändringar. För beräkningarnas skull har Sverige delats in i nio trianglar. För de två sydligaste trianglarna finns data för perioden 1901 – 2010, för de övriga sju trianglarna för perioden 1951 – 2010.