Bidra till IPCCs specialrapporter om klimatförändringar

Nu kan du som är intresserad ansöka om att medverka i arbetet med två av FNs klimatpanels (IPCCs) kommande specialrapporter. IPCC ska ta fram specialrapporter, om klimatförändringar och marken, samt om klimatförändringar, havet och kryosfären. Din intresseanmälan behövs senast den 11 maj.

Sverige har nu möjlighet att nominera forskare och experter som författare till FNs klimatpanels (IPCCs) kommande specialrapporter;

  • IPCCs specialrapport om klimatförändringar, haven och kryosfären
  • IPCCs specialrapport om klimatförändringar, ökenutbredning, markförstöring, hållbar markanvändning, matsäkerhet och växthusgasflöden i landekosystem.

Experter och forskare kan anmäla sitt intresse för att medverka i arbetet med rapporten, antingen som författare eller granskningsredaktör. Arbetet kommer att utföras på engelska och pågår till 2019. Rapporterna ska vara klara i september 2019.

Unik möjlighet att bidra och samverka

Nomineringen av forskare och experter sker via SMHI som är den nationella kontaktpunkten för IPCC. För att komma med i processen ska en nomineringsblankett fyllas i och skickas in till SMHI tillsammans med en kort CV på max 4 sidor.

Markku Rummukainen, klimatexpert på SMHI
Markku Rummukainen Foto Anette Andersson

Forskare och experter från akademi, industri, miljöorganisationer och andra icke-statliga organisationer kan anmäla sitt intresse att medverka.

– Specialrapporterna kommer att vara viktiga milstolpar i IPCC:s pågående arbete med en omfattande kunskapsgenomgång som pågår till 2022, säger Markku Rummukainen vid SMHI, Sveriges nationella kontaktpunkt för IPCC.

Koordinerande huvudförfattare, huvudförfattare eller granskningsredaktör

Forskare och experter från Sverige kan anmäla intresse att medverka som koordinerande huvudförfattare, huvudförfattare eller granskningsredaktör, för respektive rapport.

Koordinerande huvudförfattare och huvudförfattare har en omfattande uppgift. De ska gå genom kunskapsläget, ta fram text samt gå genom synpunkter från två granskningsomgångar. En undergrupp av författare ska därutöver bidra till att ta fram respektive rapports sammanfattning för beslutsfattare (SPM).

Det ordnas fyra författarmöten för koordinerande huvudfattare och huvudförfattare 2017-2019. Utöver de fyra författarmötena kommer möten även att ske via webb-konferenser. Koordinerande huvudförfattare och utvalda huvudförfattare kan även få medverka vid IPCCs möten i september 2019 för att färdigställa sammanfattning för beslutsfattare (SPM).

Granskningsredaktörer ska se till att alla synpunkter på underlaget som framkommer vid granskningsomgångarna tas i beaktande av författarna. Detta innebär närvaro vid några av författarmötena.

Bred sammansättning

Det slutliga urvalet av koordinerande huvudförfattare, huvudförfattare och granskande redaktörer görs av IPCC, baserat på nomineringarna Sammansättningen i författargruppen ska återspegla följande faktorer:

  • Bredden av vetenskaplig, teknisk och socio-ekonomisk expertis
  • Geografisk representation (representation från utvecklade länder, utvecklingsländer och länder med övergångsekonomier)
  • En blandning av experter med och utan tidigare erfarenhet från IPCC
  • Genusbalans