Bidra till IPCCs specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning

Nu kan du som är intresserad ansöka om att medverka i arbetet med FNs klimatpanels (IPCCs) kommande specialrapport om en global uppvärmning på 1,5 grader. Din intresseanmälan behövs senast den 6 december.

Rökplym från en fabrik

Sverige har möjlighet att nominera experter som författare till FNs klimatpanels (IPCCs) kommande rapporter. Nu kan du som är intresserad ansöka om att medverka i arbetet med en specialrapport om: ”Effekter av global uppvärmning på 1,5 grader över förindustriella nivåer och relaterade utsläppsbanord för växthusgaser, i syfte att stärka den globala förmågan att svara upp mot hotet från klimatförändringen, målsättningar inom hållbar utveckling och ansträngningar för att utrota fattigdom”.

Experter kan anmäla sitt intresse för att medverka i arbetet med rapporten, antingen som författare eller granskningsredaktör. Arbetet kommer att utföras på engelska. Rapporten ska vara framtagen i september 2018.

Mer information om rapporten finns i www.ipcc.ch/report/sr15/

Koordinerande huvudförfattare och huvudförfattare: ska närvara vid fyra författarmöten 2017-2018. Därutöver ska ett urval av författare medverka vid ett ytterligare möte 2018 samt vid IPCCs beslutsmöte i maj 2018. För att minska kostnader kommer de flesta inledande möten ske via webb-konferenser. Koordinerande huvudförfattare och utvalda huvudförfattare kan även få medverka vid IPCCs möten samt möten med de tre ordinarie arbetsgrupperna för huvudrapporterna för att bidra till slutförande av sammanfattning för beslutsfattare (SPM).

Huvudförfattare ska även ta fram text samt granska kommentarer från granskningstillfällen mellan författarmötena – en omfattande uppgift. En undergrupp av författare ska därutöver bidra till att ta fram en sammanfattning för beslutsfattare.

Granskande redaktörer: ska se till att alla synpunkter på underlaget som framkommer vid granskningstillfällena tas i beaktande av författarna. Detta innebär närvaro vid två författarmöten under 2017-2018 .

Nomineringen av experter sker via SMHI som är den nationella kontaktpunkten för IPCC. För att komma med i processen ska experter skicka in personligt underlag med intresseanmälan. 

– Vi hoppas att experter från akademi, industri, miljöorganisationer och andra icke-statliga organisationer är intresserade av att bidra, säger Lena Lindström vid IPCCs nationella kontaktpunkt vid SMHI.

När Sverige nominerat kandidater görs det slutliga urvalet av koordinerande huvudförfattare, huvudförfattare och granskande redaktörer av IPCCs arbetsgrupp 1, 2 och 3 samt IPCCs Byrå. Sammansättningen i författargruppen ska återspegla följande faktorer:

  • Bredden av vetenskaplig, teknisk och socio-ekonomisk expertis;
  • Geografisk representation (representation från utvecklade länder, utvecklingsländer och länder med övergångsekonomier);
  • En blandning av experter med och utan tidigare erfarenhet från IPCC;
  • Genusbalans

Unik möjlighet att bidra och samverka

– Svenska experter är starka på många kunskapsområden och vi ser gärna många intresseanmälningar. Det här är en unik möjlighet för att vara med i att utforma FN:s klimatpanels mest omfattande kunskapsunderlag fram till 2022, och en chans att samverka med framstående experter från hela världen, säger Markku Rummukainen, IPCCs nationella kontaktpunkt vid SMHI.

Intresseanmälan

Nomineringen av experter sker via SMHI som är den nationella kontaktpunkten för IPCC. För att komma med i processen ska du som är expert skicka in personligt underlag bestående av ett ifyllt nomineringsformulär samt ett CV på max fyra (4) sidor. Vänligen uppmärksamma att varje expert endast kan nomineras till max tre (3) kapitel. Alla nomineringar måste tydligt visa på vilka expertområden den nominerade har. Alla nomineringar ska även tydligt ange vilka arbetsgrupper, kapitel och författarroller som kandidaten nomineras till.

Vi ser gärna att underlag till nominering för specialrapporten om Effekter av global uppvärmning på 1,5 grader kommer in före den 6 december 2016.

Vad ska rapporten innehålla:

www.ipcc.ch/meetings/session44/l2_adopted_outline_sr15.pdf  (engelska)

Om processen för att ta fram en IPCC-rapport:

https://www.ipcc.ch/pdf/ipcc-principles/ipcc-principles-appendix-a-final.pdf(engelska)