Bidra till FNs klimatpanels (IPCC) specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning

Sedan oktober 2016 pågår ett intensivt arbete inom FNs klimatpanel (IPCC) med att ta fram en specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning. Författarnas första utkast av rapporten kommer nu att vara föremål för extern granskning av experter som inte deltar i skrivandet. Om du vill vara med och granska utkastet kan du nu registrera dig.

Expertgranskningen kommer att pågå den 31 juli – den 24 september. Använd IPCCs formulär för att anmäla dig. Anmälan är öppen fram till den 18 september.

Det första utkastet av rapporten som har tagits fram av författarna baseras på den vetenskapliga, tekniska och socioekonomiska information som finns tillgänglig. Den vetenskapliga informationen är central, men även litteratur/rapporter som producerats av exempelvis internationella organisationer kan ingå i utvärderingen, förutsatt att den tillför en ökad bredd och djup i IPCCs utvärdering. Mer information om detta finns på IPCCs webbplats. 

Författarteamen ska noggrant försäkra sig om kvaliteten på alla citerade källor och information.

– På samma sätt som i den sedvanliga expertgranskningen av vetenskapliga resultat innan publicering, är granskningen en viktig del av IPCCs process. Den bidrar till transparens, kvalitetssäkring och objektivitet i arbetet och de färdiga rapporterna, säger Markku Rummukainen vid Sveriges nationella kontaktpunkt för IPCC på SMHI.

Granskning i flera steg

Författarnas första utkast av specialrapporten kommer alltså nu att vara föremål för extern granskning av experter som inte deltar i skrivandet.

Granskningen av en IPCC-rapport är en flerstegsprocess;

  • Första granskningen görs av experter
  • Andra granskningen av experter och regeringsrepresentanter
  • Tredje granskningen görs av regeringsrepresentanter

Efter varje granskningsrunda tas alla kommentarer omhand av granskningsredaktörer, vanligtvis två per kapitel.

– Granskningsredaktörerna säkerställer att alla kommentarer tas i beaktande av författarteamen. Alla kommentarer och författarnas respons sparas i ett öppet arkiv när rapporten färdigställs, berättar Lena Lindström vid Sveriges nationella kontaktpunkt för IPCC på SMHI.

Processbeskrivning IPCC
Processbeskrivning - produktion av en IPCC-rapport Illustration IPCC Förstora Bild