Bidra som författare till IPCCs kommande rapporter

Sverige har möjlighet att nominera experter som författare till FNs klimatpanels (IPCCs) kommande rapporter. Nu kan du som är intresserad ansöka om att medverka i arbetet med en metodrapport kring nationell inventering av växthusgaser.  

Rapporten som nu ska tas fram är en metodrapport, en revidering av 2006 års riktlinjer för nationella inventeringar av växthusgaser från FN:s klimatpanel (IPCC) (2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories). Rapporten ska läggas fram för beslut av FNs klimatpanel i maj 2019. Mer information om processerna finns i länkarna nedan.

Olika roller för experter som vill bidra

Du som är expert kan anmäla ditt intresse för olika roller i arbetet med rapporten;

Koordinerande huvudförfattare och huvudförfattare: ska närvara vid två författarmöten 2017 och två författarmöten 2018. Därutöver ska ett urval av författare medverka vid ett ytterligare möte 2018 samt vid IPCCs beslutsmöte i maj 2019. Utvalda författare ska även ta fram text samt granska kommentarer på egen tid – en omfattande uppgift.

Granskande redaktörer: Ska se till att alla synpunkter på underlaget som framkommer vid granskningstillfällena tas i beaktande av författarna. Här kommer närvaro vid två författarmöten under 2018 att krävas.

Bidragande författare: mindre arbetsinsats och inget krav på att medverka i möten. Urvalet kommer att överlåtas till de koordinerande huvudförfattarna och huvudförfattarna.

Nomineringen av experter sker via SMHI som är den nationella kontaktpunkten för IPCC. För att komma med i processen ska experter skicka in personligt underlag med intresseanmälan. 

– Vi hoppas att experter från akademi, industri, miljöorganisationer och andra icke-statliga organisationer är intresserade av att bidra, säger Lena Lindström vid IPCCs nationella kontaktpunkt vid SMHI.

Det slutliga urvalet görs av TFI Bureau (Task Force on Inventories).

Viktiga kriterier i urvalet är:

  • Bredden av vetenskaplig, teknisk och socio-ekonomisk expertis;
  • Geografisk representation (för att tillgodose representation från utvecklade länder, utvecklingsländer och länder med övergångsekonomier);
  • En blandning av experter med och utan tidigare erfarenhet från IPCC;
  • Genusbalans
  • En blandning av vetenskapliga experter och experter med avnämarbakgrund

Unik möjlighet att bidra och samverka

– Svenska experter är starka på många kunskapsområden och vi ser gärna många intresseanmälningar. Det här är en unik möjlighet för att vara med i att utforma FN:s klimatpanels mest omfattande kunskapsunderlag fram till 2022, och en chans att samverka med framstående experter från hela världen, säger Markku Rummukainen, IPCCs nationella kontaktpunkt vid SMHI.

Intresseanmälan

Nomineringen av experter sker via SMHI som är den nationella kontaktpunkten för IPCC. För att komma med i processen ska du som är expert skicka in personligt underlag. 

Vi ser gärna att underlag till nominering för metodrapporten kommer in före den 2 december, 2016.

I högerspalten finns det formulär som du som är intresserad ska fylla i och skicka in tillsammans med ett CV på max fyra sidor.

Vad ska rapporten innehålla:

https://www.ipcc.ch/meetings/session44/l3_adopted_outline_methodology_report_guideline.pdf (engelska)

Om processen för att ta fram en IPCC-rapport:

https://www.ipcc.ch/pdf/ipcc-principles/ipcc-principles-appendix-a-final.pdf