Bevattningsdammar minskar vattenbrist

Det råder vattenbrist i delar av landet, något som också kan bli vanligare i ett förändrat klimat. Att anlägga bevattningsdammar för jordbruk är ett sätt att möta problemen. Det beskrivs som ett nytt exempel i SMHIs idébank för klimatanpassning.

Klimatförändringarna kan innebära positiva effekter för jordbruket i Sverige. Scenarier för framtiden visar på en allt längre vegetationsperiod som ger större möjligheter till ökad produktion. Samtidigt finns risk för vattenbrist som kan verka i negativ riktning. 

- Vi ser varierande mönster för olika delar av landet. Men de områden som har problem med torka idag förväntas få allt svårare i framtiden. Det gäller främst södra landet och speciellt i sydost, Öland och Gotland, säger Gunn Persson, klimatexpert SMHI.

Flera lantbrukare söker nu lösningar som kan minska vattenbristen. Att anlägga bevattningsdammar är ett sätt. Dammarna ger bättre möjligheter att bevattna grödorna och ge djuren vatten. De kan också säkra en jämnare produktion för gårdarna.

Nytt exempel på klimatanpassning

Arbete med bevattningsdammar finns nu beskrivet som ett nytt exempel i SMHIs idébank för klimatanpassning. Här presenteras särskilt anläggningar vid tre gotländska gårdar.

Idésamlingen, som byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, syftar till att sprida erfarenheter och ge idéer för alla som arbetar med klimatanpassning.

Exempelsamlingen beskriver åtgärder för dagvatten,  att minska risken för översvämningar, att bevara kulturhistoriska byggnader, att säkra tillgången till dricksvatten och mycket annat. Här finns också ett flertal andra exempel som handlar om att minska riskerna för torka.

Exempelsamlingen riktar sig till alla som arbetar med klimatanpassning, eller andra intresserade.