Beslutsfattare från Afrika på klimatutbildning hos SMHI

Idag avslutar 28 beslutsfattare från Södra Afrika utbildningen "Klimatförändring och -anpassning" på SMHI i Norrköping. Totalt kommer 250 personer från nio afrikanska länder att genomgå programmet, som omfattar allt från den senaste klimatforskningen till riskhantering i samhället.

SMHI genomför på uppdrag av Sida det internationella utbildnings-programmet ”Climate Change – Mitigation and Adaptation” för olika delar av Afrika. Totalt ska nio program för 250 beslutsfattare genomföras under åren 2015-2020.

ITP-kurs april 2016 - gruppbild
SMHI genomför på Sidas uppdrag totalt nio ”International Training Programmes” för runt 250 personer. Här syns deltagarna i årets första program. Förstora Bild

Stärka individer och organisationer

– Utbildningen är bred och löper under ett drygt halvår. Uppstarts- och avslutningsseminarier arrangeras på plats i Afrika, för detta program i Moçambique, och däremellan hålls en tre veckor lång utbildning på SMHI i Norrköping, berättar Eleonor Marmefelt, som är ansvarig för SMHIs biståndsarbete.

ITP-kurs april 2016 - studiebesök på svenskt lantbruk
På studiebesök hos lantbrukaren Hans Stenström, Bråborgs gård.

– Programmet innefattar allt från den senaste klimatforskningen till hur samhällen kan anpassas och kriser förebyggas. Speciellt fokus sätts på vattenresurser och jordbruk. Vår målsättning är att stärka både individerna och deras organisationer, men också att bidra till utvecklingen av det regionala samarbetet mellan olika aktörer, fortsätter Eleonor.

De 28 deltagarna kommer från Botswana, Moçambique och Zambia. De arbetar med klimatfrågor och klimatanpassning på olika nivåer på exempelvis myndigheter inom vatten- och miljöförvaltning, riskhantering och jordbruk. Andra deltagare kommer från ideella organisationer, så kallade NGOs.

ITP-kurs april 2016 - klassrumsbild
Utbildningen är bred och innefattar ett flertal perspektiv av klimatfrågan och samhällets behov av anpassning. Föreläsningar och grupparbeten varvas med individuella projektarbeten och studiebesök. Förstora Bild