Berätta om hagel

Under sommaren faller ibland hagel som kan vara så stora att de orsakar skador. Fotografera gärna och berätta om de hagel du ser!

Hagel i grönt gräs

Moln som hagel faller ur – Cumulonimbus – kan täcka några kvadratkilometer och producera hagel under någon timme.

–Området som drabbas är ofta begränsat och det är inte säkert att haglen fångas i våra observationer, därför vill vi gärna ha rapporter från allmänheten, säger Weine Josefsson, klimatolog på SMHI.

Stora hagel kan ställa till skador på skördar, de kan också sätta spår i plåten på bilar.

–I och med klimatförändringen förväntar vi oss en ökning av hagel i både frekvens och storlek, men eftersom hagel drabbar små områden behöver vi hjälp med observationer för att få säkrare statistik, säger Weine Josefsson, klimatolog på SMHI.

Fotografera och rapportera

Om du ser hagel, dokumenterar och rapporterar gärna via e-post till hagel@smhi.se. Beskriv;

  • när och var du hittat hagel
  • hur stora de var (bifoga gärna foto)
  • om möjligt hur mycket de vägde
  • hur länge det haglade
  • om varje hagel såg ut som om de var hopsatta av flera mindre hagel

– Fotografera gärna stora hagel tillsammans med något föremål av känd storlek, till exempel ett mynt. Om haglen är mycket stora - över 3 cm i diameter - och verkar intressanta kan utvalda exemplar läggas i frysen för senare analys exempelvis vägning. Stora hagel är oftast oformliga och deras inre struktur ger ledtrådar till hur de vuxit. Vi vill förstås också gärna veta om det var något särskilt väderläge när det haglade, till exempel om det åskade. Intressant är också information om det uppstod några skador på grund av haglet, säger Weine Josefsson.