Bättre vind för havsberäkningar

I en ny SMHI-rapport visas hur information om vindar kan förbättras för en oceanografisk beräkningsmodell.

Vindstyrkor och vindförhållanden styr i hög grad processerna till havs. Vindinformation är också mycket viktig för oceanografiska beräkningsmodeller.

En av SMHIs modeller beräknar så kallade biogeokemiska processer, till exempel hur näringsämnen transporteras i havet. Resultaten kan användas för historiska havsklimatstudier eller för framtida scenariestudier.

I en ny rapport redovisas hur indata till modellen kan förbättras med mer relevanta vinduppgifter. Generellt sett är den atmosfäriska modellens medelvindförhållanden svagare än i verkligheten. Med en ny metodik skulle dessa kunna justeras genom att nyttja befintliga data för byvindar, enligt rapporten.

- Metodiken kommer att prövas successivt. Men det finns alltför få mätningar ute till havs för att korrigera modellerna på bästa sätt. Det behövs mer observationer och långa tidsserier med observationer, säger Anders Höglund, forskare oceanografi.

Ladda hem rapporten