Bättre verktyg vid utsläpp till atmosfären

När större och plötsliga utsläpp sker till luften behövs bra system för att beräkna spridningen. Det har SMHI sedan länge. Nu har vi dessutom utvecklat ett nytt webbgränssnitt kopplat till systemet, så att andra myndigheter själva kan få underlag för både planering och skarpa beredskapssituationer.
 

Eyjafjallajökull på Island
Eyjafjallajökulls vulkanutbrott på Island år 2010 fick stora konsekvenser. Då lamslogs flygtrafiken, inte bara i Sverige. Förstora Bild

Stora och plötsliga utsläpp av luftföroreningar kan få allvarliga konsekvenser för människors och djurs hälsa, samhällets infrastruktur och miljön, även om utsläppen sker utanför Sveriges gränser. På SMHI finns en bred expertis inom luftmiljöområdet, som kan förse andra aktörer i samhället med kunskap, verktyg och underlag vid till exempel olyckor där utsläpp till luften sker.

För skarpa lägen och planering

Med hjälp av SMHIs nya webbgränssnitt får användare tillgång till prognoser över spridning, koncentrationer och nedfall av aktuella luftföroreningar.

Skärmdump från SMHIs system BAPS - simulering vulkanutbrott Island
Här visar systemet koncentrationen av sulfat vid marknivå efter ett simulerat utbrott ur vulkanen Hekla på Island. Förstora Bild

– Informationen kan visas på interaktiva kartor och laddas ner för vidarebearbetning i ett GIS-program för att den verkligen ska komma till användning. Systemet kan användas i skarpa beredskapssituationer, men också för övningar, beredskapsplanering och olika typer av studier, berättar Mattias Jakobsson, utvecklare och luftmiljökonsult på SMHI.

– SMHI har sedan länge gjort beräkningar av hur radioaktiva utsläpp och utsläpp från stora oljebränder sprids i luften. Nu kan vi också beräkna hur utsläpp av aska och gaser från vulkaner, rök från skogsbränder och djursmitta sprids, berättar Sofi-Holmin Fridell, segmentchef för luftmiljö på SMHI.

Viktiga beslutsunderlag

Det finns många aktörer som har nytta av spridningsberäkningar. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Folkhälsomyndigheten, Transportstyrelsen och flygledare ska alla ta beslut och ge information i en beredskapssituation.

I färskt minne för många finns skogsbranden i Västmanland sommaren 2014 då röken tidvis spred sig över stora delar av Sverige. Eyjafjallajökulls vulkanutbrott på Island år 2010 fick också stora konsekvenser.  Då lamslogs flygtrafiken, inte bara i Sverige.

– Vid större olyckor är det viktigt för en rad aktörer att ha snabb, riktigt och uppdaterad information om hur utsläppet kommer att påverka människor och samhälle för att de ska kunna agera och informera på ett korrekt sätt. Det kan handla om att ställa in flygtrafik, eller öka beredskapen på sjukhusen, säger Erik Engström, samordnare för luftmiljöområdet på SMHI.