Bättre prognostjänst bidrar till ökad flygsäkerhet

Nu finns en förbättrad prognostjänst för alla som flyger på låg höjd, under cirka 4 000 meter. Tjänsten ger piloter en bättre visualisering av väderutvecklingen. SMHI har utvecklat tjänsten i samarbete med danska kollegor. 
 

Flygplan - Cessna

– Vädret har oftast störst betydelse för dem som flyger på låg höjd. Nu har vi utvecklat en tjänst som möter dagens och framtidens krav på tillgänglighet, noggrannhet och träffsäkerhet, säger Josef Runbäck, produktansvarig på SMHI.

En av SMHIs viktigaste uppgifter är att bidra till en ökad flygsäkerhet i landet. Flyget är under ständig utveckling och därmed har kraven på väderprognoser för flyget förändrats. SMHI har under de senaste åren i samarbete med Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) vidareutvecklat sin låghöjdsprognostjänst. Tjänsten vänder sig till piloter som flyger på låg höjd (under 4 000 meter), med eller utan hjälpinstrument.

Den nya tjänsten finns nu tillgänglig i en första version. Piloter hittar tjänsten via LFV eller  northavimet.com. SMHI och DMI kommer att fortsätta utveckla produkten gemensamt.

Fokus på visualisering

Pilotens förståelse för vädret är avgörande för att kunna göra en säker flygning.

– Med detta som utgångspunkt har fokus i vårt utvecklingsarbete varit att kunna visualisera väderutvecklingen så att piloten förstår vad det är som händer i atmosfären, säger Lars Unnerstad, meteorolog och utvecklare, på SMHI.

Skärmklipp från prognostjänst för flyg
Den grafiska låghöjdsprognosen har genomgått en total omarbetning. Ny plattform och nytt sätt att visualisera ska ge en mer användbar produkt. Man går ifrån de fasta områdena som visualiseras idag och visar istället väder i områden som meteorologen själv definierar.Tecknen visar sikt, molnhöjd och väder som råder allmänt i ett område, de visar också sikt, molnhöjd och väder som förekommer lokalt i området. Förstora Bild

Mer detaljerade prognoser

SMHIs övergripande arbete med att göra bättre och säkrare prognoser har varit en självklarhet i utvecklingsarbetet. Med den förbättrade tjänsten kommer piloten att uppleva mer detaljer i prognosen, vilket bidrar till att hen kan planera sin flygning på ett säkrare sätt. I förlängningen innebär en bättre planering av en flygning även en besparing av bränsle, vilket leder till en bättre miljö.

Viktigt samarbete mellan SMHI och DMI

Sedan några år tillbaka samarbetar SMHI och DMI med prognoser för flyget. Flera gånger per dag koordineras arbetet med flygvädret.

 – Utvecklingsarbetet med låghöjdsprognosen har tagit till vara på erfarenheter från båda länderna vilket både stärker samarbetet och bidrar till bättre och säkrare prognoser, säger Maria Lundblad, marknadsansvarig luftfart, på SMHI.