Bättre beredskap inför värmeböljor

Värmeböljor kan i framtiden bli vanligare i Sverige. Skåneregionen tvingas klimatanpassa i högre takt än många andra svenska regioner, och har tagit fram rutiner för primärvården som ska gälla inför och under en värmebölja. Projektet beskrivs nu som ett nytt exempel i SMHIs samling för klimatanpassning.

Klimatscenarierna visar att värmeböljor kan bli vanligare i Sverige i framtiden, och framförallt i södra delarna av landet. Skåne kommer att utsättas för allt högre temperaturer och det är en region som tvingas klimatanpassa i högre takt än många andra svenska regioner.

Långvarig hög värme kan påverka hälsan, och är extra besvärligt för äldre och sjuka. Därför behöver vårdsektorn men även riskgrupper och allmänheten vara förberedda vid en eventuell värmebölja.

Vården i Skåne rustas för värmebölja

Skåne färdigställde en beredskapsplan för värmeböljor i juni 2014. I beredskapsplanen ingår olika checklistor som riktar sig till olika personer som på något sätt berörs vid en värmebölja. Anhöriga, sjuksköterskor och läkare, chefer, och vårdpersonal har alla olika checklistor.

Vidare finns allmänna råd vid höga temperaturer, information om symptom för värmeslag och vätskebrist, och upplysningar om vilka mediciner som kan påverkas negativt vid värmebölja.

Utöver detta ingår även en beskrivning av det varningssystem som sträcker sig från SMHI, via räddningstjänst, till primärvården i Skåne. Beredskapsplanen aktiveras av att SMHI sänder ut varning klass 1 eller klass 2, om ”mycket höga temperaturer” respektive ”extremt höga temperaturer”.

Beredskapsplanen har sedan den blev klar gällt som rutin vid värmebölja för primärvården i Skåne. Andra landsting och länsstyrelser har använt beredskapsplanen som underlag och dessutom skickas den ut till samtliga svenska kommuner inför varje sommar.

Nytt anpassningsexempel

Projektet med beredskapsplanen för värmeböljor i Skåne beskrivs nu i idésamlingen för klimatanpassning, som byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI. Idésamlingen syftar till att sprida erfarenheter och ge idéer för alla som arbetar med klimatanpassning.