Bättre algobservationer när ny satellit skjuts upp

Det är dags för satelliten Sentinel-3A att få sällskap av sin tvilling Sentinel-3B i rymden. Tillsammans kommer de att ge förbättrad täckning och dataleverans till det europeiska Copernicus-programmet – världens största jordobservationsprogram. De kommer bland annat att övervaka Östersjöns vattenkvalitet och algblomningar.

Sentinel-satelliterna bär med sig instrument som ska övervaka exempelvis havens temperatur, havsytans nivå, havsisens tjocklek och ”ocean colour”, som bl.a. kan ge information om hur mycket växtplankton det finns i vattnet.

– Två satelliter innebär ökade möjligheter för oss att observera algblomningar genom att problemet med att moln stör observationerna minskar, säger Bengt Karlson, forskare på SMHI.

Algblomning i Östersjön 14 juli 2017
Sentinel-3A ger tydlig överblick på algblomningen i norra Egentliga Östersjön den 14 juli 2017. Förstora Bild

Sentinel-3-satelliterna observerar också marktemperatur, partiklar och föroreningar i luften. Data används av många aktörer runt om i Europa för att exempelvis kartlägga markanvändning, vegetationstillstånd och skogsbränder, eller för att mäta vattenståndet i större floder och sjöar.

Snabb dataleverans

Inom tre timmar från mätning levererar satelliterna data – dygnet runt, året om.

– Informationen använder vi på SMHI när vi bevakar och gör prognoser för exempelvis algblomning, tillväxten av havsis och när vi övervakar vattenkvaliteten, men det ger också ger viktigt underlag till arbetet med allt från väderprognoser och havsövervakning till bevakningen av hur klimatet utvecklas, säger Jörgen Öberg, som är oceanograf på SMHI och arbetar med havsmiljöfrågor.

Sentinel-3
Sentinel-3B kommer tillsammans med sin tvilling Sentinel-3A att bidra med viktiga data kopplat till havsmiljö, väder och klimat. Illustration ESA/ATG medialab

Brett internationellt samarbete

Satsningen på Sentinel-3 bygger på användning av två identiska satelliter, som placeras i en bana som korsar ekvatorn och går över båda polerna på en genomsnittlig höjd av 815 kilometer. Sentinel-3A sköts upp i februari 2016, och den får nu sällskap av den identiska satelliten Sentinel-3B. Detta blir såldes den fjärde havsövervakningssatelliten i en serie bestående av sex satellitfamiljer, så kallade Sentineller, som ingår i EU:s jordobservationsprogram Copernicus.

Satelliterna skjuts upp och hanteras i ett brett europeiskt samarbete på uppdrag av EU-programmet Copernicus. Eumetsat, där SMHI representerar Sverige, kommer att ha hand om data och produkter för havsövervakning. ESA (European Space Agency) ansvarar för data och produkter för landapplikationer.