Automatisering av nationellt dataflöde till Internationella Havsforskningsrådet

SMHIs tester har visat att intresset är stort för automatisk skördning av data.

SMHI är, på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten (HaV), datavärd för svenska marina miljöövervakningsdata. En central del i uppdraget är att årligen rapportera nationellt insamlad data till Internationella Havsforskningsrådet, ICES.

I tider av mer automatiserade dataflöden och öppna data satsar SMHI nu på att vidareutveckla en maskin-maskin tjänst för internationella storkonsumenter av havsmiljödata. Systemet SHARKweb där datan kan sökas ut kompletterades därför, inom projekten EMODNET och Svenska LifeWatch, SLW, med maskingränssnittet SHARKdata. Datan skördas redan nu av SLW; analysportalen.se, EMODNET, EurOBIS - the European Node of the international Ocean Biogeographic Information System (OBIS).

På initiativ av SMHI, genomförs nu tester med att ersätta den manuella rapporteringen till ICES med automatisk skördning av data. Sverige ligger därmed i framkanten inom detta område och intresset är stort från både Havs- och vattenmyndigheten, som även går in med finansiering, samt Naturvårsverket och andra aktörer.


Du kan läsa mer om denna förstudie i rapporten:
Automatisering av nationellt dataflöde till ICES genom skördning - en förstudie