Augusti - Regnigt och fuktigt i söder, soligare i norr

Augusti blev en blöt månad utom i norra Norrlands inland där mindre än hälften av normal augustinederbörd föll i delar av Lappland. Nederbördsområden och rikligt med skurar gav stora överskott i den södra halvan av landet.

I Skåne som tidigare haft osedvanligt torrt blev augusti desto blötare. Några områden drabbades av skyfall vilket gav mer än dubbla normala augustinederbörden såsom sydvästra Skåne och västra Värmland och delar av Dalsland. Åska förekom någonstans i landet alla dagar utom den 20.

Vad gäller temperaturen blev inledningen varm fram till mitten av månaden men efterhand blev det desto kallare. Vid månadens slut kvarstod dock ett litet överskott för augusti som helhet, utom för ett område i Tornedalen.

Hösten kom till nordligaste Norrland den 15 och de följande dygnen förekom även markfrost i norra Norrland. En vecka senare avancerade hösten vidare söderut och hade i slutet av månaden nått norra Svealand och knackade på dörren till Sydsvenska höglandet.

Redan månadens första dag var ostadig. Ett nederbördsområde som kom in över sydvästra Sverige drog vidare norrut över landet.

Redan den 2 augusti passerade ett nederbördsområde till med en liknande bana. Det förekom även åska och därefter blev det ganska fuktigt, vilket gav morgondimma på många håll främst i söder.

I gränszonen mellan den mycket varma luften över Ryssland och den svalare och fuktigare i väster fanns en front med nederbörd och tidvis riklig åska öster om Sverige. Över Polen utvecklades ett lågtryck som den 4 tog en bana norrut. Därmed föll mycket nederbörd över Östersjölandskapen. Exempelvis fick Östra Husby i Östergötland 48 mm och Hoburg på Gotland 32 mm Lågtrycket rörde sig snabbt norrut och låg på kvällen över Bottenviken.

Nu passerade en högtrycksrygg över Götaland medan lågtryckets nederbördsområde låg över norra Norrland. På vägen norrut hade flera orter i Ångermanland fått över 40 mm till exempel Kasa som fick 60 mm. I södra Lappland fick Glommersträsk 47 mm. Den 5 drog nederbörden bort från Norrbotten, men från väster kom en kallfront med åska och nederbörd in över västkusten. Den 6 sträcktes fronten ut i nordlig riktning norrut upp mot Jämtland. På några platser i söder föll rikligt med nederbörd tex i Lund kom 44 mm förmodligen på någon timme. Då översvämmades bland annat en kulvert vid universitetssjukhuset i Lund.

Samtidigt utvecklades ånyo över Polen ett kraftfullt nederbördsområde, som den 7 drog upp över Östersjön. Mest nederbörd föll då på Gotland och i östra Svealand. Detta lågtryck drog vidare norrut och gav följande dygn regn och åska i östra Norrland. I söder utvecklades ett lågtryck vars nederbördsområde främst låg över sydvästra Götaland den 8, men som den 9 gav ostadigt väder i hela landet utom västkusten och i fjällen. Bland annat fick Vattholma i Uppland 75 mm och Skagsudde vid Ångermanlandskusten 68 mm.

Den 10 fanns det ostadiga vädret kvar över södra Norrland medan en högtrycksrygg tillfälligt gav lite stabilare väder i söder. Emellertid var ett nytt nederbördsområde på väg in västerifrån. Det nådde västkusten på morgonen den 11. Över 20 mm föll allmänt utmed kusten i Bohuslän och i delar av Västergötland och norra Halland. Nederbörden i norr låg nu i ett stråk från södra Lappland upp mot Norrbotten.

Från norra Tyskland kom ett intensivt nederbördsområde fram till sydvästra Sverige natten mellan den 12 och 13. Större delen av västkusten och västra Skåne fick över 20 mm. Mest fick Lysekil med 47 mm. Under dessa två regniga dygn fick delar av västkusten sammantaget över 60 mm. Där det inte regnade i östra Sverige var det dimmigt och disigt på morgonen och varmt och fuktigt dagtid.

Nederbörden drog vidare norrut och den 13 regnade det kraftigt i delar av inre Götaland och i västligaste Svealand vräkte regnet ner. På morgonen den 14 uppmättes därför hela 102 mm i Lekvattnet i norra Värmland. I den norra halvan av Sverige etablerade sig en högtrycksrygg den 15 vilket där gav torrt och soligt några dygn framöver. Däremot i den södra halvan av landet fortsatte det ostadiga vädret med nederbörd och allmänt varmt och fuktigt. Månadens högsta temperaturer noterades den 14 med över 30 grader i Uppland.

Den 14 fick sydvästra Götaland skurar. På några platser blev de väldigt kraftiga, Malmö fick 66 mm och Lund 47 mm. Mest fick Vrå i sydvästra Småland med 83 mm. Det ostadiga vädret fortsatte i Götaland och delar av södra Svealand de följande dygnen medan det var soligt och uppehåll i norr.

Ännu ett lågtryck kom från Polen den 17. Det passerade Skåne på väg mot Danmark och delar av dess nederbördsområde passerade upp över Götaland och stannade därefter upp över norra Svealand. Men den kraftigaste nederbörden den 17 föll förmodligen över Trelleborgstrakten med tanke på de översvämningar som blev följden. I det närbelägna Beddingestrand kom hela 123 mm och i Trelleborg 89 mm, sannolikt kom över 100 mm över ett ganska stort område.

Den 18 föll mest nederbörd i ett stråk från södra Dalarna mot norra Uppland där Älvkarleby fick hela 70 mm. Den 19 fortsatte det ostadiga vädret i Götaland och Svealand. På kvällen den 20 kom ett nederbördsområde in över västkusten och nu pressades också högtrycket bort från Norrland. Därmed blev det ostadigare även där. Den 21 passerade först en varmfront med regn södra Sverige och under eftermiddagen följde kallfronten.

Ett omfattande nederbördsområde som kom in över sydvästra Götaland från väster den 23 rörde sig under den följande natten norrut och befann sig följande morgon över södra Norrland. Nära lågtryckets centrum över Sydnorge nådde vinden storm. Det kraftigaste vindbandet låg över nordvästra Götaland där medelvinden som mest nådde 25 m/s på Väderöarna. Det föll även mycket nederbörd när lågtryckets nederbördsområde passerade. Mest kom i västra Götaland, västra Svealand och i stora delar av södra Norrland. Flera platser där fick över 40 mm, exemplevis fick Höglekardalen i Jämtland 66 mm. I efterdyningarna av lågtrycket var det ostadigt väder och rikligt med skurar den 25, 26 och 27 främst från Småland upp till Västerbotten.

Ett mindre lågtryck hade bildats över sydligaste Norge och den 27 blev nederbörden mer intensiv i och omkring Dalsland. I Bengtsfors noterades 48 mm. Nederbörden fortsatte att falla där även den 28 och en stor del av Dalsland fick under dessa två dygn betydligt mer än 40 mm. Europaväg 45 mellan mellan Åmål och Säffle översvämmades och underminerades liksom även järnvägen mellan orterna. Båda fick stängas.

Det ostadiga och höstlika vädret fortsatte med lokalt kraftiga skurar den 29 och 30. Bland annat fick Simonstorp i norra Östergötland 55 mm den 29. Nattemperaturena hade nu närmat sig nollgradersstrecket även i södra Sverige. Natten till den 31 kom ett nederbördsområde västerifrån in över fjällen vilket gav nederbörd i så gott som hela Norrland månadens sista dag.