Augusti blev extremt regnig i västra Götaland

Årets augustimånad kommer i främst landets östra delar att bli ihågkommen för den intensiva värmen i inledningen av månaden. I främst västra Götaland men även södra Svealand kommer man istället förmodligen mest att minnas de kraftiga skyfallsregnen som bland annat gav upphov till översvämningar och problem i infrastrukturen. I Västmanland är det dock den stora skogsbranden väster om Sala som kommer att förbli ett outplånligt minne.

Temperaturavvikelse

Som helhet blev det en varm månad med de största överskotten, 1,5-3 grader, i Norrland medan man i södra Sverige hade 0-2 grader varmare än normalt. Framför allt var det den varma inledningen av månaden som bidrog till överskotten. Den övervägande kyliga perioden under månadens andra halva förmådde inte eliminera överskotten helt.

Temperaturavvikelsen för den 1-28 augusti 2014.
Beräknad temperaturavvikelse för den 1-28 augusti. Förstora Bild

 

Värme

Inledningen av augusti var ordentligt varm med högsommartemperaturer på över 25° någonstans i landet den 1-11. Allra varmast var det den 3-6 då temperaturer på över 30° rapporterades. Götalands högsta temperatur blev 33,9° den 3 i Härsnäs i Östergötland. Samma dag uppmätte Visby 32,9° vilket är den högsta augustitemperaturen som observerats där sedan mätningarna inleddes 1859.

I Svealand rapporterade Falun i Dalarna 35,1° den 4 vilket är den högsta augustitemperaturen som uppmätts i Falun sedan mätningarna inleddes där 1860. Detta är även den högsta augustitemperaturen i Sverige sedan den 10 augusti 1992 och den högsta oavsett månad sedan juli 1994 då Kalmar observerade 35,2°. I Uppsala där temperaturen mätts sedan 1739 har bara två högre augustivärden (34,3° och 34,0° i augusti 1975) observerats än de 33,3° man hade där den 4.

Norrlands högsta augustivärde blev 32,6° i Gävle uppmätt den 4. Samma dag uppmättes 29,7° i Gunnarn/Stensele vilket är den högsta temperatur som observerats där sedan startåret 1860.

Pyrocumulusmoln i Brovallen den 4 augusti.
I brandrökens spår bildades pyrocumulusmoln. De fångades på bild av vår observatör i Brovallen i södra Dalarna den 4 augusti 2014 i drygt 30-gradig värme. Foto Hans Östlund Förstora Bild

Då juli varit extremt torr och mycket varm blossade bränder upp runtom i landet. Mest omtalad blev den stora skogsbranden i Västmanland som rasade strax väster om Sala och är den största i modern tid. I samband med stark värme den 3-4 och kraftiga byvindar spred sig branden snabbt.

 

Nederbördsavvikelse

Nederbördens avvikelse den 1-28 augusti.
Nederbördens avvikelse i procent av den normala den 1-28 augusti. Förstora Bild

Praktiskt taget hela landet fick mer nederbörd än normalt. Det var egentligen bara norra Lapplandsfjällen liksom lokalt i södra Norrland och norra Uppland som hade några underskott att tala om.

I västra Götaland, Värmland och Jämtland föll i allmänhet mer än dubbelt så mycket regn som under en normal augustimånad. Lokalt i Halland och södra Västergötland rapporterades en månadsmängd på mer än 300 mm. Detta var fallet för Ullared, Linhult och Torup. För dessa tre stationer gäller att detta var den blötaste kalendermånaden som över huvud taget observerats.

Trots det myckna regnandet blev det dock få nya nederbördsrekord för stationer med minst 100 åriga mätserier. Bara två sådana rekord sattes. Linhult (startår 1911) och Uplo (startår 1900), båda belägna i Västergötland, hade sina absolut regnigaste augustimånader sedan mätningarna inleddes där. I Linhult där man totalt fick 307 mm blev det som tidigare nämnts den regnigaste kalendermånaden som över huvud taget observerats. Det förra rekordet på 305 mm härrörde från den kyliga augustimånaden 1923.

Månadens liksom årets hittills största dygnsnederbördsmängd blev 133,7 mm uppmätt i Hällum i Västergötland den 19. Värdet är även nytt landskapsrekord för Västergötland. Dock fattades det 7,4 mm upp till Götalandsrekordet på 141,0 mm som uppmättes i Växjö i augusti 1945.

 

REGN!

Bortsett från den extrema värmen i början av månaden handlade det mesta om det myckna regnandet i Västsverige. I de brandhärjade delarna av Västmanland var detta länge en bristvara efter den snustorra julimånaden där. Efter hand föll regnet även över de drabbade områdena vilket underlättade släckningsarbetet.

 

Kraftiga skurar i samband med åska förekom dagligen och dygnsmängder på minst 20 mm rapporterades någonstans i landet den 1-26. Regnmängder av större dignitet på minst 60,0 mm rapporterades från följande stationer:

 • Gustavsfors (Värmland) – 71 mm den 3 augusti
 • Nybro (Småland) – 83 mm den 5
 • Torsås (Småland) – 67 mm den 5
 • Tingsryd – Degerhaga (Småland) – 61 mm den 5
 • Markusvinsa (Norrbotten) – 72 mm den 12
 • Skeppshult (Småland) – 92 mm den 17
 • Torup (Halland) – 82 mm den 17
 • Eftra (Halland) – 67 mm den 17
 • Kävsjö (Småland) – 63 mm den 17
 • Hällum (Västergötland) – 133,7 mm den 19
 • Uplo (Västergötland) – 108 mm den 19
 • Vårgårda (Västergötland) – 96 mm den 19
 • Herrljunga (Västergötland) – 66,6 mm den 19 (Okristligt mycket regn där, alltså!)
 • Väse (Värmland) – 62 mm den 23
 • Rossared (Halland) – 65 mm den 24

 

Som synes var det framför allt den 5, 17 och den 19 som det förekom veritabla skyfallsregn. Den 5 låg en nära nog stillaliggande frontzon som avgränsade mycket varm luft i öster från svalare i väster och delade landet i två halvor. I anslutning till denna front förekom åska vilket gav upphov till skyfall med de allra största mängderna i sydöstra Götaland. Även i delar av Jämtland och Lappland förekom stora regnmängder i samband med åskskurar längs frontzonen. Där var dock mängderna inte fullt lika stora. Klövsjöhöjden i Jämtland och Högland i södra Lappland fick båda mest i Norrland med 52 mm. Efterhand försköts den riktigt varma luften bort från Sverige. Den 17-24 låg ett intensivt lågtrycksområde parkerat över landet och skurar med regn och åska matades obönhörligt in från sydväst. I dessa vädersituationer förstärks nederbörden dessutom orografiskt på västsidan av Sydsvenska höglandet.

 

Från den 27 stabiliserades väderläget och större delen av landet fick soligt och fint sensommarväder eller bara små regnmängder. Den senaste prognosen pekar på att högtrycksvädret kommer att hålla i sig i början av september vilket i så fall säkerligen lär vara välkommet för de regndrabbade områdena.

 

Tropiska nätter

I samband med den intensiva värmen under månadens första vecka rapporterades tropiska nätter någonstans i landet den 1-7(*) augusti. Den ljummaste natten för landet som helhet del inträffade den 4 då Gotska Sandön hade 23,6° som lägst vilket endast var en tiondel från sverigerekordet 23,7° uppmätt på Kullens fyr i Skåne den 10 augusti 1975.

För Norrlands del blev det hela fyra (fem*) tropiska nätter vilket är nytt rekord för den landsändan för åren 1951-2013. Varmast var det den 7 augusti då Storön i Norrbotten hade 21,8° som lägst vilket är den högsta minimitemperatur som observerats för Norrlands del för augusti månad. Det tidigare rekordet på 21,2° var från den 1 augusti 2003 och även det från Storön.

 

(*) Den 8 augusti var också en tropisk natt vid Storön men inte ett tropiskt dygn. Detta beror på att temperaturen vid Storön sjönk under 20,0° mellan klockan 9 och 12 på förmiddagen.

 

Frost

De första mer allmänna frostnätterna dök upp under andra halvan av månaden och då i norra Norrland den 16-17 och den 24-25. Allra kallast var det den 24 med -3,2° i Pajala i Norrbotten vilket blev månadens lägsta temperatur.

 

Åska

Augusti är vanligen en åskrik månad och årets augusti blev inget undantag. Månadens åskrikaste dygn blev den 3 då 47 900 urladdningar registrerades vilket är nytt rekord sedan nuvarande blixtlokaliseringssystem infördes 2002. Den 3-7 registrerades totalt cirka 110 000 blixturladdningar.

 

Vind

Några riktigt blåsiga dygn inträffade den 9 samt den 18-19 i södra Sverige. Blåsigast var det den 19 då Vinga på västkusten rapporterade en medelvind på 22 m/s och stormstyrka i byvinden (27 m/s).