Bättre varningsinformation i nya versionen av SMHIs appar

Nu släpper SMHI en ny version av väder-app för iPhone, inom några dagar kommer också en ny version av SMHIs app för Android. I de nya apparna har information om varningar förbättrats.

Information om SMHIs varningar finns på smhi.se och i SMHIs väder-appar. Risk utfärdas när det kan bli ett besvärligt väderläge men då det är större osäkerheter i väderutvecklingen. Osäkerheten kan ligga i fenomenets styrka eller geografiska omfattning. Om osäkerheten i prognosen minskar kan risken övergå i en varning.

–I de nya apparna finns information om risk, som tidigare enbart presenterats på smhi.se. Även meddelande om höga temperaturer visas. Man kan alltså se samtliga varningar, risker och meddelanden som är utfärdade i Sverige. För svenska orter får man direkt en markering om en varning, risk eller ett meddelande är utfärdat för den valda platsen, berättar Karl Fogdegård, projektledare på SMHI.

Ett meddelande om höga temperaturer är ingen varning, men lämnas då det väntas en period med värme som kan innebära problem för riskgrupper. Meddelandet vänder sig framförallt till vårdgivare.

Buggar rättade i uppläsningsfunktion i iPhone

Synskadade användare av SMHIs app för iPhone kan få prognosen uppläst via VoiceOver.  I den nya versionen av appen har ett antal buggar i funktionen åtgärdats.