Arktis nya bottennotering: 3,41 miljoner km²

En rekordstor avsmältning under 2012 gjorde att isutbredningens säsongsminimum i Arktis blev 3,41 miljoner km². Sedan år 2005 har minimumet i Arktis minskat med närmare 2 miljoner km². Samtidigt har isen i Arktis blivit allt tunnare.

Enligt National Snow and Ice Data Center (NSIDC) var isutbredningen den 16 september nere på 3,41 miljoner km². Detta värde överträffar det förra rekordet från 2007 då utbredningen som minst var 4,17 miljoner km².

Rekordet dessförinnan var från 2005 och löd på 5,32 miljoner km². Detta innebär att det arktiska istäckets rekordminimum på endast sju år ändrats med 1,91 miljoner km² (figur 1). Samtliga sex bottennoteringar har infallit under åren 2007-2012.

Årets avsmältning har nu nått sitt årliga minimum och isen har långsamt börjat växa till igen.

Isutbredningen i Arktis 2012
Figur 1: Isutbredningen i Arktis 2012 jämfört med de senaste rekordåren 2007 och 2005. Förstora Bild

Rekordstor isavsmältning

Enligt NSIDC har årets isavsmältning (från maximum till minimum) varit rekordstor. Sedan isutbredningens säsongsmaximum nåddes den 20 mars 2012 har 11,83 miljoner km² is smält bort.

Under en kortare period i april var istäckets utbredning nära den normala för årstiden. Därefter har isen snabbt smält undan. Detta trots att väderförhållandena i Arktis i år inte på långa vägar varit lika gynnsamma för avsmältning som under det förra rekordåret, 2007. Det året var dessutom isutbredningen under vintern och fram till april extremt låg.

Olika institut och beräkningsmetoder – samma slutsats

Isutbredningen som mäts av flera olika institut (bland annat National Snow and Ice Data Center och Nansen Environmental & Remote Sensing Center) är alla överens om att 2012 blev ett nytt rekordår. Detta är viktigt då instituten inte använder sig av samma data och beräkningsalgoritmer för att få fram isutbredningen. Dessutom varierar den horisontella upplösningen mellan instituten vilket även påverkar beräkningarna. 

Kraftigt minskad isvolym mellan 2010 och 2012

Det är inte bara isutbredningen som minskat. Under samma tidsperiod, 2007-2012, har isvolymen minskat dramatiskt enligt Polar Science Center. Speciellt kraftig har förändringen varit under de senaste tre åren, 2010-2012. Den minskande isvolymen är direkt kopplad till isens tjocklek och förklarar varför avsmältningen varit så stor då tjock is är mer motståndskraftig mot yttre faktorer (värme, sol och vind).

Allt tunnare is i Arktis
Isen i Arktis har under de senaste åren blivit allt tunnare och yngre. Foto Ulf Christensen Förstora Bild

Närmare en meter i minskad istjocklek sen 1980

En allt större andel av isen i Arktis består numera av yngre is vilken tenderar till att vara tunnare och därmed mer sårbar. Enligt NSIDC kan detta i kombination med det kraftfulla lågtrycket över Arktis i början av augusti ha förstärkt avsmältningen då isen redan var så pass tunn och på gränsen till att smälta bort helt. Beräkningar gjorda av Polar Science Center visar hur istjockleken sedan 1980 minskat med 0,5-1,0 m beroende på årstid.