Årets ozonhål över Antarktis tar form

När vårsolen börjar att värma Antarktis aktiveras ozonnedbrytande processer och en snabb nedbrytning sker av atmosfärens ozon i stratosfären. Första tecknen syns redan och ozonforskare och klimatologer världen över följer utvecklingen.

– Nedbrytningen börjar i början av augusti och brukar kulminera i slutet av september eller i början av oktober. Det är många som kommer att följa den här utvecklingen framöver, säger Weine Josefsson på SMHI. Ozonet är viktigt eftersom det fungerar som ett skydd mot solens UV-strålning.

Ozonhålet visar tecken på läkning

På senare år (2010 och 2012) har mängden nedbrutet ozon varit mindre än under några decennier. Under några år har dessutom ozonhålet kommit igång sent.

– Ozonhålet har glädjande nog stabiliserats under det senaste decenniet. Läget i stort är inte sämre idag än vad det var för 20 år sedan. Kanske är de senaste åren tecken på en begynnande återhämtning. Beräkningar tyder att hålet kommer att fyllas igen med tiden fortsätter Weine.

Nu är det -90° i ozonskiktet...

Efter det att solen gick ner över sydpolen vid vårdagjämningen och polarnattens mörker la sig, har temperaturen sjunkit rejält. Inte bara vid ytan på Antarktis, utan även i den överliggande atmosfären.

På typisk ozonskiktshöjd kring 20 km (cirka 50 hPa) i stratosfären ligger temperaturen nu som lägst under -90°. Genomsnittet för områden söder om 65°S är cirka -85°C Detta framgår till exempel av de satellitobservationer som presenteras av NOAA.

Temperaturanalyser från NOAA

Lägsta temperaturen kring 20 km höjd över Antarktis

Medeltemperaturen söder om 65 S på 20 km höjd.

…men vårvärmen börjar bryta ner ozonet

Under cirka -75° gör de extremt låga temperaturerna att det bildas moln i stratosfären på cirka 20 km höjd. Dessa polarstratosfäriska moln består inte bara av vatten utan innehåller även saltsyra och svavelsyra. I polarmörkret är ozonskiktet opåverkat av molnen, men när våren kommer och ljuset återvänder aktiveras ozonnedbrytande reaktioner på ytan av dessa molnpartiklar av solljuset.

– De ozonnedbrytande processerna kommer att accelerera allteftersom solhöjden ökar och allt större områden över Antarktis blir solbelysta. När mängden ozon kryper under 220 DU räknas det som ett ozonhål. Nedbrytningen brukar kulminera runt månadsskiftet september-oktober, säger Weine.

Följ utvecklingen

Det går att följa utvecklingen till exempel via den holländska sajten Ozone and UV forecast (TEMIS ESA). Via denna sajt kan man följa både djup, storlek och mängden nedbrutet ozon. Det görs även en enklare prognos för de kommande dygnen. 

Informationen bygger på Europeiska vädercentrets (ECMWF) prognosmodelldata samt ozonobservationer från instrumentet GOME-2 ombord på den europeiska satelliten MetOp (European Space Agency, ESA).