Årets ozonhål över Antarktis börjar märkas

Årets ozonhål över Antarktis kommer snart att bildas. Första tecknen syns redan och klimatologer världen över följer utvecklingen.

Nu börjar våren i Antarktis och när vårsolen värmer aktiveras ozonnedbrytande processer.
– Nedbrytningen börjar nu och brukar kulminera i slutet av september och början av oktober. Det är många som kommer att följa den här utvecklingen framöver, säger Weine Josefsson på SMHI. Ozonet är viktigt efter det fungerar som ett skydd mot solens UV-strålning.

Ozonhålet visar tecken på läkning

Förra årets ozonhål kom igång lite sent och den totala ozonnedbrytningen blev inte så omfattande som varit vanligt under senare decennier, men hålet blev kvar förvånansvärt långt in i december.

– Utvecklingen av ozonhålet har glädjande nog stabiliserats under det senaste decenniet. Läget i stort är inte sämre idag än vad det var för 20 år sedan. Och med tiden kommer hålet att fyllas igen, fortsätter Weine.

Nu är det -90° i ozonskiktet…

Efter det att solen gick ner över sydpolen vid vårdagjämningen och polarnattens mörker la sig, har temperaturen sjunkit rejält. Inte bara vid ytan på Antarktis, utan även i den överliggande atmosfären.

På typisk ozonskiktshöjd kring 20 km (cirka 50 hPa) ligger temperaturen nu under -90°. Detta framgår till exempel av de satellitobservationer som presenteras av NOAA.

… men vårvärmen börjar bryta ner ozonet

Under cirka -75° gör de extremt låga temperaturerna att det bildas polarstratosfäriska moln. I polarmörkret är de passiva, men när våren kommer och ljuset återvänder aktiveras ozonnedbrytande reaktioner av solljuset på ytan av dessa molnpartiklar.

– De ozonnedbrytande processerna kommer nu att accelerera allteftersom solhöjden ökar och allt större områden över Antarktis blir solbelysta. När mängden ozon kryper under 220 DU räknas det som ett ozonhål. Nedbrytningen brukar kulminera runt månadsskiftet september-oktober, säger Weine.

Du kan följa utvecklingen

Det går att följa utvecklingen till exempel via den holländska sajten Ozone and UV forecast (TEMIS ESA). Via denna sajt kan man följa både djup, storlek och mängden nedbrutet ozon. Det görs även en enklare prognos för de kommande dygnen.

Informationen bygger på Europeiska vädercentrets (ECMWF) prognosmodelldata samt ozonobservationer från instrumentet SCIAMACHY ombord på satelliten ENVISAT (ESA).