Årets ozonhål ett av de större

Varje år bildas ett hål i ozonskiktet över Antarktis. Vi har nu passerat säsongens maximum för ozonhålet och SMHIs expert konstaterar att årets hål är ett av de större jämfört med de senaste åren.

– För tio år sedan hoppades vi på att vi skulle kunna se en tydlig återhämtning av både ozonskiktet globalt och en minskning av ozonhålet över Antarktis. Det finns tecken på att en återhämtning är på gång, men den är inte så tydlig som vi förväntade oss, säger Weine Josefsson, klimatolog på SMHI.

Ozonhålet över Antarktis 19 oktober 2018
Den 19 oktober 2018 var ozonhålet över Antarktis 20,98 miljoner kvadratkilometer. Det är ett av de större hålen på senare år. Illustration från Tropospheric Emission Monitoring Internet Service

Klimatförändring och naturliga variationer

Osäkerheten i ozonskiktets framtida utveckling har ökat. En anledning är att det finns en koppling till den pågående klimatförändringen, som påverkar atmosfärens cirkulation och därmed transporten av ozon i stratosfären.

Även om en statistiskt signifikant återväxt av ozonet i den övre stratosfären har noterats så är det inte så för andra delar av atmosfären.

En statistiskt signifikant återhämtning av jordens totalozon förväntar vi oss inte kunna se förrän någon gång under perioden 2020 2040. Det beror främst på de stora naturliga variationerna i ozonet, säger Weine Josefsson.

1987 tillkom det så kallade Montrealprotokollet. Syftet är att skydda ozonskiktet genom att fasa ut produktionen, utsläpp och användning ett antal ozonnedbrytande ämnen. UNEP/WMO gör regelbundna uppföljningar och en ny rapport är planerad att publiceras i slutet av 2018.