Årets oktober mest hågkommen för stormen Simone

I Götaland lär oktober 2013 bli ihågkommen för det mycket milda väder som rådde under månadens andra halva samt stormen Simones ankomst den 28. I övrigt får årets oktobermånad nog ses som en tämligen ordinär höstmånad.

Detta är en första preliminär sammanfattning av månadens väder. En djupare analys av oktobervädret kommer att publiceras senast den 8 november.

Temperatur

Temperaturavvikelse för 1-30 oktober 2013
Temperaturavvikelse från det normala för 1-30 oktober 2013. Förstora Bild

Månaden som helhet blev varmare än normalt i praktiskt taget hela landet. De största avvikelserna hamnade i Götaland där månaden blev mycket mild. I Skåne blev månaden lokalt en av de tio varmaste som uppmätts. Lund, Falsterbo och Kristianstad hade sin åttonde, elfte och tionde varmaste oktobermånad. Men vi behöver bara gå tillbaka till 2006 för att finna en mildare oktobermånad där. Månadens lägsta temperatur blev -21,4° i Nikkaluokta i Lappland den 26. I Götaland uppmättes märkligt nog månadens lägsta temperatur (-7,2°) redan den 2 vid Jönköpings flygplats.

Nederbörd

Nederbördsavvikelse i procent av det normala för 1-30 oktober 2013
Nederbördsavvikelse i procent av det normala för 1-30 oktober 2013. Förstora Bild

Stora delar av landet fick efter en torr inledning nederbördsöverskott med de största avvikelserna i norra Norrland och Skåne. Den 22 och 28 blev månadens blötaste dygn för landet som helhet. De största mängderna den 22 föll då i nordvästra Dalarna samt vid södra Norrlandskusten. Mest fick då de ångermanländska stationerna Kasa och Västmarkum med 41 respektive 40 mm. I samband med stormen Simone den 28 föll mycket regn i främst västra Götaland. Månadens största dygnsnederbörd blev då 42 mm uppmätt i Torup i Halland.

Ingen brist på värme i oktober

Lagom till Birgittadagen fick vi känna på brittsommaraktigt väder och temperaturer på omkring 15 grader ända upp till norra Norrlandskusten. Den 7 blev för landet som helhet månadens varmaste dygn. Hudiksvall i Hälsingland och Östmark-Lämbacken i Värmland rapporterade då Norrlands respektive Svealands högsta temperatur för månaden, båda med 19°. Även i Götaland blev detta månadens varmaste dygn med 19,5° i Oskarshamn. Dock var det lika varmt i Oskarshamn dagen innan, den 6.

Den 22-23 strömmade för årstiden mycket varm luft från kontinenten in över Götaland och från den 23 även upp till södra Norrland. För flera stationer i södra Götaland blev detta månadens varmaste dygn. Den 23 uppmättes 18,1° i Lund vilket inte bara blev den högsta temperaturen där i oktober utan även den högsta som över huvudtaget uppmätts så sent på året. Mätningar med maximitermometer inleddes där 1881.

Dygnets lägsta temperatur den 23 blev i Göteborg (+13,9°). Detta värde är den högsta minimitemperaturen som uppmätts så här sent på året på minst 50 år i landet. År 2006 var det +13,7° som lägst i Utklippan i Blekinge den 23 oktober vilket var tidigare rekordvärde.

Vind – orkanbyar både i norr och söder

Stormen Simone drog in över södra Sverige den 28 oktober
Satellitbild över stormen Simone klockan 12.50 den 28 oktober 2013. Förstora Bild

Natten till den 13 blåste det upp till storm eller till och med orkan i delar av norra Lapplandsfjällen. Allra mest blåste det i Stora Sjöfallet som rapporterade en medelvind på 36 m/s och en byvind på 44 m/s. Den högsta byvindshastighet som uppmätts i Sverige i oktober är 53 m/s från Tarfala 2006.

Strax öster om Kebnekaisefjällen uppmätte Nikkaluokta orkanbyar på 35 m/s. Också längre österut var det mycket blåsigt. Vid vår nordligaste väderstation, Naimakka, rapporterades stormbyar på 26 m/s.

Månadens blåsigaste dygn i södra Sverige inträffade den 28 då stormen Simone drog in över västkusten. Hallands Väderö uppmätte då en medelvind på 31 m/s. Byvinden nådde vid samma tidpunkt 42 m/s vilket är den högsta uppmätta byvindhastigheten i oktober månad. För att finna en högre byvind vid någon kuststation får vi gå tillbaka till den 3 december 1999 då Hanö rapporterade 43 m/s. Med Simone avslutades en rekordlång period med stormfria dygn, 594 stycken.

Snö

Från den 16 etablerades ett varaktigt snötäcke i norra Norrland. Månadens största snödjup blev 30 cm uppmätt i Kvikkjokk-Årrenjarka den 29. Torsdagen den 17 rörde sig kall ishavsluft ner bakom ett lågtryck och nederbörden övergick alltmer med snöinslag ända ner till allra nordligaste Götaland. På morgonen den 18 var stora delar av Svealand täckt av ett tunt nysnötäcke. Till exempel uppmätte Hälleforsnäs i Södermanland 6 cm nysnö. Även i de allra nordligaste delarna av Götaland, exempelvis Tiveden och Kolmården låg det lite vitt puder på morgonen. Dock uppmättes inget mätbart snödjup i de trakterna.

Vinter i Norrland men lokal sommar i södra Götaland

Vid månadens slut hade den meteorologiska vintern etablerat sig i större delen av Norrland samt nordvästra Dalarna. Längre söderut rådde höst men vid åtta kuststationer i Götaland var det vid månadens slut ännu meteorologisk sommar.

Åska

Samtidigt som det blåste orkanbyar i delar av Lapplandsfjällen den 13 åskade det rejält nere i Skåne. Totalt 374 urladdningar registrerades vilket innebar att dettta blev månadens åskrikaste dygn.