Årets isutbredning har kulminerat

Mars innebär härligt soliga dagar och vårens första fågelkvitter. Men även om våren börjat visa sin närvaro, åtminstone i södra Sverige, känns sommaren långt borta för alla som fortfarande har djupa snödrivor i trädgården. Sommaren känns förmodligen ännu längre borta för dem som befunnit sig till sjöss den senaste tiden.

Att isläget i början av mars var besvärligt för sjöfarten har väl knappast undgått någon. Flera passagerarfartyg körde fast utanför Stockholms skärgård, och ett antal fartyg fick vänta i flera dagar på assistans i isen utanför Sundsvall och Gävle.

Det var ihållande och kraftig nord- och nordostvind som ställde till det, då stora mängder is pressades mot den svenska kusten och skapade svårforcerade vallar i södra Bottenhavet och Ålands Hav. När vindarna avtog lättade ispressen långsamt, och under de senaste dygnens västvindar har det mesta av den grova isen i Bottenhavet drivit över mot finska kusten. Vidsträckta flak har brutits loss i Gävlebukten, och en bred råk har bildats längs den svenska kusten hela vägen från Piteå till Gävle.

Årets maximala isutbredning

Isläget har nu alltså lättat i våra svenska farvatten och vi har med största sannolikhet även passerat årets maximala isutbredning. Traditionellt infaller denna vid olika tillfällen i västerhavet och i Östersjön, och allt tyder på att det blir så även i år. Västkusten hade största isutbredningen omkring den 15 februari, medan Östersjöns rekord förmodligen sattes för några dagar sedan, omkring den 8 mars. Preliminära siffror visar att årets totala maximala isutbredning landar omkring 240 000 km2, vilket gör 2010 till den svåraste isvintern sedan 1987.

Faran inte över

Att vi passerat maximum betyder inte att faran är över för vintersjöfarten. Tvärtom kan våren orsaka extra svårigheter eftersom isen är så rörlig. Istäcket till sjöss är uppbrutet och består av stora isflak och rester av gamla vallar, som lätt driver med vindar och strömmar. Isdriften kan gå fort. En ordentlig kuling kan flytta stora flak med över 1 knops fart, vilket innebär att isen på ett dygn kan flytta sig flera mil. Att isfältet är uppbrutet gör också att det lättare pressas samman och bildar vallar, då flaken skjuts upp på varandra.

Satellitbild över Norra Östersjön och Ålands Hav, 2010-03-10.
Satellitbild över Norra Östersjön och Ålands Hav, 2010-03-10. Grova flak har brutit sig loss i Gävlebukten och kan under de kommande dagarna driva ner och blockera passagen mellan Sverige och Åland. Längre ner syns ett område med drivis i norra Östersjön. Foto NASA

Aktuellt isläge

Den stora rörligheten i isfältet kan följas på våra iskartor samt på animeringen under Vädret-fliken på smhi.se. Just nu ligger mycket av isen i Bottenhavet på finska sidan, men detta kan alltså snabbt ändras vid ändrade vindriktningar. Under den kommande veckan väntas dock främst nordvästliga vindar, så det ser ut som om våra grannar i öst får behålla drivisen ett tag. Men de grova flaken som brutit sig loss i Gävlebukten kan driva sydvart och åter tillfälligt täppa till i Ålands hav.