Årets Hack for Sweden avgjort

Under helgen har Hack for Sweden genomförts. Vinnare av Hack for Sweden Award blev laget bakom tjänsten Varsko. Tjänsten kan genom SMS, mejl eller sociala medier informera den enskilde om nationella olyckor och katastrofer på kommunal- eller länsnivå. 

Varsko har utvecklats av "Bortalaget" som består av Johan Holmlund, Emma Melander, Oliva Kassander och Erik Sandrén. Tjänsten bygger på data från Lantmäteriet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Varsko, vinnare av Hack for Sweden Award 2015.
Bortalaget, som utvecklat "Varsko" är vinnare av Hack for Sweden Award 2015. Foto Sara Brinkberg, SCB.

Hack for Sweden har skapats för att synliggöra och popularisera myndighetsdata. Närmare nittio deltagare från hela Sverige har de senaste 24 timmarna hackat med målet att skapa innovativa tjänster eller appar som kan komma allmänheten till del.

Många använde SMHIs öppna data

En tredjedel av lagen i årets Hack for Sweden använde på olika sätt SMHIs öppna data.

–Det är jätteroligt att data som inte varit så vanliga på tidigare hack har använts nu under helgen! SMHIs data om soltimmar och om framtidens klimat är exempel på det, berättar Johanna Fältström, ansvarig för öppna data på SMHI.

Vinnarna i kategorin Bästa visualisering, som gjort en applikation om bostadsobjekt, var ett av lagen som använde data från SMHI.