Årets första tydliga snökanoner

Föregående natt bjöd på årets första tydliga snökanon, där Sörmlandskusten fick upp till 16 cm nysnö. En ny snökanon växte fram under morgonen, med riktning mot Öland och Kalmar läns kust.

Vi har nu ett väderläge med lågtryck som passerar söder om Sverige. Norr om lågtrycken blåser ostliga och nordostliga vindar över Östersjön. Vindarna som kommer från Ryssland är kalla, medan havet fortfarande är relativt varmt efter den hittills ganska beskedliga vintern. Temperaturskillnaden mellan luften på 1,5 km höjd och havsvattnet är 15 grader eller mer och det är gynnsamt för att snökanoner ska bildas.

Snökanon mot Sörmlandskusten föregående natt

Snökanon Sörmland 22 januari 2300
Radarbild från 22 januari kl 23.00. En snökanon har bildats och orsakar mycket snö längs Sörmlandskusten. Förstora Bild

Snöbyarna har en tendens att samla ihop sig i stråk i vindens längdriktning, så kallade ”snökanoner”. Det kan man se exempelvis på radarbilder vid midnatt med snöbyar in över bland annat Sörmlandskusten. Där fick Tystberga 16 centimeter och Dalarö 14 centimeter nysnö.

– Detta var årets första tydliga snökanon, säger SMHIs meteorolog Niklas Einevik. Men på en sekvens av radarbilder ser man att vinden, och därmed även banden med snöbyar, efterhand har ändrat riktning och inte legat över samma kuststräcka hela tiden.

Ny snökanon

Snökanon Kalmar län Öland 23 januari 0800
Under morgonen den 23 januari växte en snökanon fram, med snöfall i Kalmar län och Öland som följd. Radarbilden är från 23 januari kl. 8:00. Förstora Bild

Idag har en ny snökanon växt fram. Redan på morgonen syntes de första tendenserna. Det kommer att bli mycket snö i främst Kalmars län inklusive Öland fram till imorgon tisdag.

Följ och meteorologens kommentarer.

Det finns historiska exempel på att snökanoner har legat på över samma plats flera dygn i sträck med enorma snömängder som följd. De mest berömda exemplen är Gävle i december 1998 och Oskarshamn i januari 1985.