Årets första prognos visar på en lättare islossning i Torneälven

SMHI gör varje år prognoser för islossning i Torneälven vid Haparanda. Prognoserna grundar sig på istjocklek och vinterns nederbörd. Islossningen i Torneälven vid Haparanda brukar ske i början av maj. Årets första prognos pekar mot att det blir en lättare islossning, och en normal vårflod.

Vårflod-symbolbild

Islossningsprognosen grundar sig på istjocklek och vinterns nederbörd.

–Istjockleken nära Haparanda är mindre än normalt och den första prognosen visar på en lättare islossning. Vårfloden ser ut att bli normalstor, eftersom snömängderna i Torneälvens avrinningsområde är kring det normala för årstiden. Senare i april kommer vi att ge en uppdaterad prognos och en ny uppskattning av när islossning förväntas ske i Haparanda, berättar Simon Eriksson, vakthavande hydrolog vid SMHI.

Vid nästa prognos, som kommer om någon vecka, tar hydrologerna hänsyn till fler faktorer, som temperatursummor och förändringar i flödet i älven.