Vårfloden fortsätter i norra Sverige

Nu pågår vårfloden i norra Sverige. SMHIs hydrologer följer utvecklingen och utfärdar varningar vid behov. Just nu (17 maj) finns varningar för både klass 1-, klass 2- och klass 3-flöden ute.

Snötäcket har avsmält förutom i norra fjälltrakterna. Smältvattnet ger fortsatt höga flöden i flera små, medelstora och stora vattendrag, men stora lokala variationer förekommer. I fjällen förväntas avsmältningen generera ökade flöden i närområdet men i nuläget finns inget som tyder på att flödena kommer upp i varningsnivåer.

Flera flödesvarningar finns för tillfället utfärdade (se länk till höger) samt en varning för högt vattenstånd i Siljan. SMHI varnar bland annat för klass 3-flöden i Röströmsälven/Näsån (Jämtlands län).

Klass 2- och klass 1-varningar finns utfärdade för ett stort antal stora vattendrag, samt små och medelstora vattendrag, i norra Svealand och större delen av Norrland. För stora vattendrag varnas för klass 2-flöden i Ammerån, Kalixälven, nedre Torne älv och Vindelälven.

Flödesprognosen visar på en generell trend av avtagande flöden mot slutet av vecka 20, förutom i Vindelälven, Lainioälven och Muonioälven som uppvisar ökande flöden. Torne älv ser ut att ha stabiliserats. Hur vårfloden utvecklar sig framöver beror av kommande väderutveckling.

Nuläget 2018-05-17

Karta som visar snöns vatteninnehåll i procent av normalt den 17 maj 2018.
Kartan visar snöns vatteninnehåll i procent av normalt den 17 maj 2018.

Läget kan förändras

SMHIs hydrologiska prognos- och varningstjänst är uppdaterad på det hydrologiska läget och utfärdar varningar.  

Vårflodens tre komponenter

En stor vårflod med mycket höga flöden orsakas ofta av tre samverkande faktorer:

  • Mycket snö. Att se till snöns vatteninnehåll är viktigare än snötäckets tjocklek.

  • Snabb avsmältning. Det krävs höga temperaturer under hela dygnet för en snabb avsmältning. Varma dagar och kalla nätter gör att snön tinar och återfryser utan mycket avsmältning. Avsmältningen påskyndas också när det blåser då vinden bidrar till ett effektivare energiutbyte mellan luft och snö.

  • Riklig nederbörd. Regn i kombination med höga dygnsmedeltemperaturer påskyndar avsmältningsprocessen.

Lär dig mer om vårflod i kunskapsbanken