April kan bli kallare än mars

Att april är kallare än mars är mycket sällsynt. Men i år finns en klar möjlighet att det blir så, främst i mellersta delen av landet.

Genomsnittstemperaturen för april har varit relativt normal i södra och mellersta Sverige medan månaden i norra Norrland varit kallare än normalt. Mars var däremot extremt mild i år. Med fortfarande några dagar kvar innan april är slut, ser vi att det finns en stor möjlighet att april blir kallare än mars, främst i mellersta Sverige.

Att april blir kallare än mars är mycket sällsynt med bara några exempel i historien. Vid några av SMHIs mätstationer, med mer än 100-åriga mätserier, där sannolikheten är stor att årets april blir kallare än mars, har detta tidigare skett:

  • Delsbo/Bjuråker, Sveg och Bjuröklubb: 1903, 1929 och 1992.
  • Piteå och Umeå: 1871, 1929 och 1992.
  • Östersund/Frösön: 1871, 1903 samt 1973.
  • Härnösand och Gävle: 1871, 1903, 1929 och 1992.
  • Linköping-Malmslätt: 1871, 1903 och 1929.
  • Ölands norra udde: 1871, 1903 och 1938.
  • Jönköping: 1871, 1903, 1929 och 1938.
  • I Karlstad (där mätningar pågått sedan 1859) har det ännu inte inträffat att april varit kallare än mars.

Vid Observatoriekullen i Stockholm, där mätningar pågått sedan 1756, har det endast fyra gånger (1780, 1790, 1871 samt 1903) inträffat att april varit kyligare än mars. 1790 var april dessutom kallare än februari också. Dock ser de avslutande dygnen i Stockholm ut att bli så pass varma att april trots allt blir marginellt mildare än mars där.

Fler ovanliga kombinationer av månadsmedeltemperatur