App för utsläpp prisades i Hack for Sweden

SMHI var en av tretton myndigheter som stod bakom tävlingen Hack for Sweden som genomfördes 15-16 mars. Vinnarna – Lag GeOhack3rs – gjorde en tjänst som simulerar konsekvenserna av giftiga utsläpp.

Igår gick de i mål, hackarna som med hjälp av öppna data tävlat om att göra nya innovativa tjänster eller produkter för allmänheten. Lag Ge0hack3rs vann högsta pris - Hack for Sweden Award. Laget har gjort en webb-app för analys av hur giftiga utsläpp sprider sig i naturen baserat på topografi, moränlager och vattenföring. Appen indikerar också vilka vattenskyddsområden, sjöar och brunnar som löper risk att påverkas vid ett sådant utsläpp.

Tävlingsbidraget kallas Risk Simulation and Notification System (RSNS) och bygger bland annat på prognosdata från SMHI. GeOhack3rs har också använt data från Sveriges lantbruksuniversitet (skog), Sveriges geologiska undersökning (jordlager och brunnar), krisdata (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), Naturvårdsverket (vattenskyddsområden) och Google Maps.

Hack for Sweden - Vinnarna
Lag Ge0hack3rs bestod av Heiti Ernits (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut), Per-Olov Jernberg (Spotify), Mats Törnberg (CMS AB) och Marcus Kempe (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut)

Mer om Hack for Sweden och fler pristagare:
Hackforsweden.se

Prisutdelning: