Ännu ingen högsommardag någonstans i Sverige i juni

Juni har varit kylig så här långt. Just nu verkar det troligt att det inte blir någon dag i juni som når upp till 25,0°. Senast hela Sverige hade så kallt i juni var 1991.

Juni har inte bara varit blöt utan även kylig. På sina håll mycket kylig. Någon egentlig värme har det heller inte varit att tala om utan landets hittills högsta temperatur i juni 2012 är +24,5° vilket får ses som en mycket blygsam siffra. När nu även fortsättningen av månaden ser ut att gå i regnets och lågtryckens spår så finns det dessvärre en risk för att månadens högsta temperatur för hela Sverige hamnar under 25° vilket är ovanligt.

Sedan 1920 finns det bara ett enda fall då temperaturen under en hel junimånad inte orkat upp till 25,0° någonstans i Sverige, nämligen juni 1991. Den gången var Kramfors varmast i landet med +22,0°. Under den extremt kyliga juni 1923 nådde kvicksilvret exakt +25,0° i Kalmar.

Avvikelsekarta temperatur 1-17 juni 2012
Avvikelse från normal medeltemperatur 1-17 juni 2012. På de flesta håll i Sverige har medeltemperaturen legat flera grader under den normala. Förstora Bild

Stockholmsserien avslöjar udda år

I Stockholm där mätningar pågått sedan 1756 och framåt, finns en märklig serie av år då temperaturen inte orkat över +25,0° en endaste dag. Maximitermometer infördes i Stockholm först 1859 och om vi begränsar oss till perioden 1860-2011 finner vi att det blott fyra gånger inträffat att temperaturen inte nått upp till 25,0° under ett helt kalenderår. Åren ifråga är 1862, 1902, 1922 och 1962. Men så behöver det inte bli i år!