Ännu en internationell klimatutbildning genomförd

Idag avslutar 22 beslutsfattare från östra Afrika utbildningen ”Klimatförändring och -anpassning” på SMHI i Norrköping. Totalt ska cirka 330 personer från nio afrikanska länder genomgå programmet, som omfattar allt från den senaste klimatforskningen till riskhantering i samhället.
 

Den nu aktuella kursomgången, den åttonde i ordningen, startade i Nairobi i april och fortsatte med tre veckor på SMHI i Norrköping. De intensiva dagarna har fyllts av föredrag, workshops, projektarbeten och flera studiebesök. 

Vårens kurs var den åttonde i ordningen.
Vårens kurs var den åttonde i ordningen.

"Viktig utbildning för utvecklingsländer"

Belaynesh Birru Aragaw från Etiopien är en av deltagarna. Hon jobbar på Ministry of Water, Irrigation and Electricity, där hon är chef för direktoratet för Miljö och Klimatförändringar. 

– Detta är en väldigt viktig utbildning för utvecklingsländer. Den hjälper oss att stärka vår kapacitet för att förbättra implementeringen av våra projekt inom klimatförändring, utsläppsbegränsning och klimatanpassning. Det har varit bra föredrag. Föreläsarna har lång erfarenhet av sina ämnen och är duktiga på att förmedla sin kunskap. SMHI har identifierat våra luckor och hjälpt oss fylla dem. Det leder till utveckling! Vi kommer att kunna använda det vi har lärt oss här i våra arbeten på en gång. Det är viktigt, säger Birru Aragaw.

Belaynesh Birru Aragaw och George Sanga Kavulunze
Belaynesh Birru Aragaw och George Sanga Kavulunze är nöjda med kursen.

"Jag har lärt mig mycket här"

George Sanga Kavulunze är koordinator för Kenya Water Partnership och ansvarar för alla program som organisationen är involverad i. Programmen har vatten som gemensam nämnare och handlar om klimat, stadsplanering, jordbruk och energi. Bland annat arbetar han med ”Transboundary waters” – där flera länder samarbetar om vattentillgångarna, och hur de kan använda vattnet effektivare.

– Jag har lärt mig mycket här, och kombinationen mellan vetenskap och teori gör det enklare att tillämpa kunskapen på hemmaplan. Paneldiskussionen med inbjudna experter var väldigt intressant. Det blev många frågor och vi kunde gräva djupare i vissa ämnen. Nätverkandet har också varit bra. Världen är en global by och det är enklare att genomföra förändringar i sitt eget land om du arbetar tillsammans med personer i andra länder, säger Sanga Kavulunze.

SMHIs kunskap om fyra discipliner är ovanlig

ITP-kurserna är förstås i första hand till för de deltagande länderna, men är viktiga även för SMHI.

– Det är ett sätt för SMHI att vara med och hjälpa till att nå 2030-målen genom att sprida vår kunskap. Och på SMHI finns kunskapen om fyra discipliner samlat under ett tak; meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimat – så är det inte i andra länder, säger Ghasem Alavi, som är projektledare på SMHI.

– Vi har haft många intressanta föreläsningar med mycket diskussioner. Paneldiskussionen med inbjudna experter var schemalagd till en timma, men vi höll nog på i snarare två timmar, för deltagarna var så engagerade och hade många frågor, fortsätter Ghasem.

Nina Bosshard
Nina Bosshard, hydrologisk konsult på SMHI, var med både som föreläsare, handledarsamordnare och kvalitetsansvarig.

Avslutning i Etiopien

Nu åker alla deltagare hem, men kursen tar inte slut här. På hemmaplan fortsätter deltagarna att arbeta med sina projekt, med en lokal handledare till sin hjälp. I november blir det en uppföljningsträff, troligtvis i Etiopien.