Ändrade kriterier för nedisningsvarningar

En del av den vakthavande oceanografens uppgifter är att vid behov utfärda och förmedla nedisningsvarningar. Nedisningsvarningarna som är riktade till sjöfarten förändras nu då kategorin "Varning för lätt nedisning" tas bort.

Varning för nedisning utfärdas när väderförhållandena innebär att mycket väta – sprej – kan spridas av vågor och vind, samtidigt som det är kallt i vattnet och i luften. Vid stänk och överspolning kan då is bildas på ett fartygs däck och överbyggnad.

- Att fartyg drabbas av nedisning är normalt på vintern, men om nedisningen är omfattande finns det risk att fartygets stabilitet försämras. I extremfallet kan det medföra risk för fartygshaveri, förklarar Robert Olsson, gruppchef på den Oceanografiska prognos- och varningstjänsten på SMHI.

Måttlig respektive svår nedisning

Från och med den kommande vintersäsongen 2014/2015 varnar SMHI alltså endast för måttlig nedisning respektive svår nedisning. Måttlig nedisning innebär 1-3 cm istillväxt på 4 timmar, riskerar nedisningen att växa mer än 4 cm på fyra timmar varnas för svår nedisning. Tidigare har SMHI även varnat för risk för lätt nedisning.

- Varning för nedisning finns på smhi.se och omfattar hela Östersjöregionen, Bälten, Öresund, Kattegatt, Skagerrak och Vänern. Varningarna läses också i P1s sjörapport som sänds flera gånger dagligen. Dessutom skickas varningen ut över fartygens kommunikationssystem såsom NAVTEX och VHF, berättar Robert Olsson.