Analys av Sveriges sjöar, vattendrag och hav 2014

Nu har SMHI analyserat fakta om Sveriges vattenmiljöer 2014, om sjöar, vattendrag och hav. Intressant att notera är bland annat att vi i december hade det största inflödet till Östersjön på 20 år. Detta ledde till syresättning av djupvatten i södra Östersjön.

I de svenska vattendragen förekom höga och mycket höga flöden vid flera tillfällen under året, bland annat i samband med skyfall i augusti. På en del håll var också vattenflödena ovanligt låga.

Högst vågor vid Väderöarna

De högsta havsvågorna uppmättes i slutet av året, de allra högsta observerades vid Väderöarna på västkusten i december.

Havsvågor

Mest låga havsvattenstånd

Vintern 2014 inleddes med höga vattenstånd och följdes av en lång period med vattenstånd under det normala orsakat av högtrycksbetonat väder med mycket nordostliga vindar. Året avslutades med stigande vattenstånd i samband med det största saltvatteninbrottet till Östersjön på 20 år. Årets lägsta vattenstånd uppmättes i Skanör (-120 cm) och högsta vattenstånd uppmättes i Kalix (+109 cm).

De stora sjöarna

I Mälaren och Vänern steg vattennivån i samband med vårfloden och i Storsjön var vattennivån hög under hösten till följd av mycket regn. I övrigt var vattennivåerna i de stora sjöarna nära de normala för årstiden.