Almedalsseminarium om klimatanpassning

Hur anpassar vi Sverige till en varmare värld? Det är temat för ett halvdagsseminarium i Almedalen tisdagen den 1 juli. Programmet behandlar de utmaningar som Sverige står inför, i takt med att klimatet förändras i omvärlden. Seminariet, som är öppet för alla, arrangeras av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, i samverkan med en rad andra myndigheter.

Många länder världen över drabbas hårt när klimatet förändras. Andra kan få förbättrade möjligheter för större skördar, skogsbruk och bioenergi. Men vilka konsekvenser får dessa omvärldsförändringar för oss i Sverige, t ex när det gäller livsmedelsförsörjning, produktion eller säkerhetspolitik? Och hur kan vi möta dessa effekter?

Under en förmiddag kommer en rad deltagare att belysa frågeställningarna om de nya utmaningarna. Bland andra medverkar Anders Wijkman, samhällsdebattör, Malin Mobjörk, forskningsledare Totalförsvarets forskningsinstitut och representanter från Stockholm Environment Institute samt från flera myndigheter.

Klimatexperter från SMHI presenterar den senaste kunskapen från FNs klimatpanel. Moderator är Åsa Sjöström, verksamhetsledare Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning.

Seminariet arrangeras kl 9 – 12 den 1 juli i Länsstyrelsens trädgård, Visby.

Arrangörer för seminariet är Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, i samverkan med myndighetsnätverket för Klimatanpassningsportalen.

Klimatanpassningsportalen samlar fakta om effekterna av ett förändrat klimat och hur samhället påverkas. Här finns hjälp för att arbeta med anpassningsfrågor, beskrivning av ansvarsområden, nyheter och mycket mer. Portalen drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, i samverkan med fjorton andra myndigheter.