Almedalsseminarium: Klimatet förändras - vi formar vår framtid

Vid ett seminarium i Almedalen presenterar SMHI ett koncentrat av resultaten från FNs klimatpanel IPCC och belyser särskilt frågan om stigande havsnivåer. 

I slutet av året träffas världens beslutsfattare i Paris för att besluta om den framtida klimatpolitiken. Det vetenskapliga underlaget lämnades av FNs klimatpanel IPCC i fjol.

Stora utmaningar

Lars Bärring

– Effekterna av klimatförändringen är globala, men många beslut måste fattas på nationell, regional och lokal nivå, säger Lars Bärring, forskare, SMHI, och nationell kontaktpunkt för FNs klimatpanel IPCC.

Lars Bärring beskriver kunskapsläget och de stora utmaningar som klimatförändringarna innebär. En av dessa är stigande havsnivåer.

Visualisering av framtida havsnivåer

Signild Nerheim

– Det globala medelvattenståndet kommer att stiga. Vid SMHI arbetar vi nu med att förbättra våra beräkningar av hur höga havsnivåerna kan bli när det stormar idag och i framtiden. Vi tar nu också fram visualiseringar av framtida havsnivåer och visar på plats i Almedalen hur det kan se ut i ett par av våra storstadsregioner med omnejd, berättar Signild Nerheim, expertutredare havsvattenstånd, SMHI. 

Samarbete för bästa möjliga anpassning

I ett panelsamtal diskuterar representanter från Vellinge kommun, Boverket och SMHI hur samhällets aktörer kan samarbeta för att uppnå bästa möjliga anpassning, både till dagens förhållanden och till framtidens klimat. Rolf Brennerfelt, generaldirektör SMHI, är moderator.

Seminariet finns att se i efterhand.
 

Almedalsseminarium 1 juli 2015 - Klimatet förändras
Carina Wutzler, Kommunstyrelseordförande (M), Vellinge kommun, Signild Nerheim, Expertutredare havsvattenstånd, SMHI, Rolf Brennerfelt, Generaldirektör, SMHI.