Allt om vatten samlas i ny VattenWeb

Nu finns”VattenWeb” på smhi.se som tillgängliggör information om sötvatten och kustvatten i Sverige. Allt är fritt att använda och ladda ner för icke-kommersiellt bruk.

– Ett stort arbete pågår nu runt om i Sverige med att nå ”god ekologisk status” i Sveriges söt- och kustvatten – ett mål som 27 EU-länder beslutat nå till år 2015. SMHI bidrar till denna vattenförvaltning med att dels samla data om våra vattendrag, sjöar och kustvatten, dels genom att utveckla olika tjänster som ska underlätta miljöarbetet, förklarar Niclas Hjerdt.

SMHI VattenWeb är öppen för alla, men vänder sig kanske främst till miljö- och vattenansvariga på nationella, regionala och lokala myndigheter. Det är en karttjänst där en växande mängd parametrar kan laddas ner för ett valfritt område i Sverige. I dagsläget är landet indelat i 17.000 områden, men även denna siffra kommer att växa till 37.000.

– Portalen byggs ut successivt, och vi har börjat med information om vattenföring och vattenkvalitet i sjöar och vattendrag, samt information om anlagda våtmarker, säger Niclas.

SMHI Vattenwebb