Allt om klimatanpassning samlat i webbportal

Hur påverkas din stad när vintrarna blir mildare och blötare, när flödena i vattendragen förändras och havet stiger? Det här är frågor som varje kommun och länsstyrelse måste ta med i sin planering. Som ett stöd finns "Klimatanpassningsportalen".

SMHI har tillsammans med sex andra myndigheter tagit fram en webbplats som ska stödja arbetet med att anpassa samhället till ett förändrat klimat.

- Portalen innehåller information om hur klimatet förändras och hur olika funktioner och sektorer i samhället påverkas av detta. Här finns också konkreta verktyg för hur tjänstemän på regional och kommunal nivå kan arbeta med samhällets klimatanpassning, säger Elin Löwendahl, klimatinformatör på SMHI.

- Sajten innehåller också länkar till nationella och internationella webbplatser som har bra faktaunderlag eller intressanta pågående projekt, fortsätter Elin.

Portalen har funnits på SMHIs webbplats sedan 2007, men har nu utvecklats till innehåll och struktur i samband med lanseringen av nya smhi.se. Du hittar den via temasidan på smhi.se eller direkt på Klimatanpassning.se.

I samarbetet ingår också Naturvårdsverket, MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), Lantmäteriet, SGI (Statens geotekniska institut), Energimyndigheten och Boverket.