Alléodling anpassar jordbruk till förändrat klimat

Alléodling innebär att fruktträd och bärbuskar planteras i rader på åkermarken. En metod som anses vara mer motståndskraftig samtidigt som riskerna sprids över fler grödor. Detta provas nu på den uppländska gården Hånsta Östgärde och beskrivs som ett nytt exempel i SMHIs idésamling för klimatanpassning.

För jordbrukssektorn innebär klimatförändringar att naturolyckor så som översvämning, storm och vegetationsbränder riskerar att öka. Dessutom riskerar jordbruket bli mer utsatt för torka till följd av längre vegetationsperioder och ett varmare klimat. Därför är det viktigt att jordbruket hittar sätt att anpassa sig.

Alléodling på Hånsta Östgärde

På den uppländska gården Hånsta Östgärde anlades i maj 2015 en hektar alléodling med frukt-, bär- och nötodlingar i långa rader. I raderna planterades bland annat äpple- och päronträd, samt buskar av havtorn. Gården har främst en varierad spannmålsodling.

Havre i alléodlingen
Havre i alléodling på Hånsta Östgärde. Foto Kjell Sjelin

Alléodling innebär att fleråriga frukt- och nötträd och bärbuskar, så kallade perenner, odlas i rader på åkermarken. Mellan raderna kan odling av ettåriga grödor, så kallade annueller (exempelvis raps, vete och havre) fortsätta.

Flera fördelar

Raderna med buskar och träd bidrar till att ge skugga och reglera de varma temperaturerna samtidigt som de skyddar grödor och mark från vinderosion. Träden och buskarna har rotsystem som är på plats året runt och samlar upp näring som grödorna mellan raderna annars inte hinner ta upp. Rotsystemen bidrar dessutom till att förhindra vattenerosion.

En varierad odling både på marknivå och på höjden gör att riskerna sprids över fler grödor. Alléodling har därför potential som en ekosystembaserad lösning för klimatanpassning inom jordbruket.

Nytt exempel på klimatanpassning

Alléodling på Hånsta Östgärde gård beskrivs nu som ett nytt exempel i idésamlingen för klimatanpassning, som byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI. Idésamlingen syftar till att sprida erfarenheter och ge idéer för alla som arbetar med klimatanpassning.

Exempelsamlingen är bred och omfattar även projekt som handlar om att minska risken för översvämningar på olika sätt, att rusta skog för klimatförändringar, att bevara kulturhistoriska byggnader och att säkra tillgången till dricksvatten för att nämna några.