Algsituationen: Ovanligt lång blomningssäsong

Årets blomningssäsong har varit ovanligt lång, och det är inte slut ännu. De senaste dagarna har blommande cyanobakterier observerats vid kusterna från Trelleborg till Örnsköldsvik.

– De kraftiga västvindarna förra veckan drev ut det uppvärmda och näringsmässigt utarmade ytvattnet från den svenska Östersjökusten. Upp vällde istället djupvatten vilket sänkte badtemperaturen med uppemot tio grader, berättar Jörgen Öberg, oceanograf på SMHI.

Satellitbild - algsituation 19 aug 2016
Satellitbild från den 19 augusti då det var klart väder. Det blommar som synes en hel del i sydvästra Östersjön. Foto NASA (MODIS-sensorn på satelliten EOS Aqua) Förstora Bild

Gynnsamt för tillväxt

Uppvällningen förde också med sig näring som magasinerats i de djupare vattnen dit ljuset inte når och där växtplankton inte kan växa. Vid ytan däremot finns nu både ljus och näring, så planktontillväxten kan ta ny fart.

Den senaste veckan har cyanobakterierna blommat främst i havet utanför Skånes sydkust, i söndags rapporterades ilandflutna alger på badstränderna invid Trelleborg.

–De kommande dagarna väntas mest varmt och soligt väder över Östersjöområdet.  Därmed är alla förutsättningar på plats för finalen av sommarens långa blomning som började redan den 2 juni, avslutar Jörgen Öberg.