Alger har börjat blomma i Östersjön

Under de senaste dagarna har ytansamlingar av ofarliga blågröna alger, cyanobakterier, börjat framträda på SMHIs satellitbilder. SMHI följer algsituationen med dagliga satellitbilder och genom provtagningar ute till havs.

Blomningen av det icke giftiga släktet Aphanizomenon spp. har observerats med hjälp av satellitbilder och analyser av vattenprover, och situationerna stämmer bra överens.

På satellitbilder kan en svag blomning ses i Hanöbukten, nordväst om Öland och öster om Gotland. Analyser i mikroskop från vattenprover visar att Aphanizomenon spp. finns vid samtliga av SMHIs planktonstationer till havs i Egentliga Östersjön. Störst mängd uppmättes vid stationerna öster om och sydväst om Gotland samt i Kalmarsund.

Vid varmt och lugnt väder kan man förvänta sig att blomningen sprids och ytansamlingar uppstår, eftersom havets ytskikt då inte rörs om.

Mer information om algsituationen finns hos de Marina Informationscentralerna.

Svaga algblomningar i Östersjön sett från satellitbild 24 juni 2009
Svag algblomning i Hanöbukten, nordväst om Öland och öster om Gotland syns på satellitbilden från 24 juni. Förstora Bild