Algblomningen igång i Östersjön

Nu finns ytansamlingar av alger i Östersjön, bland annat söder om Bornholm.

Förra veckans förekomst av svaga blomningar av cyanobakterier har under helgen intensifierats något och uppträder nu i form av ytansamlingar söder om Bornholm samt vid Gdanskbukten.

- Stora delar av södra Östersjön har sedan i torsdags varit täckt av moln. Detta gör det omöjligt, att utifrån satellitbilderna, tolka den exakta utbredningen av ytansamlingar eller svaga begynnande blomningar längre ner i vattenmassan i övriga områden, säger Cia Hultcrantz, oceanograf på SMHI. Får vi soligt och varmt väder, samt ett stilla hav, så kan de växa till snabbt.

Under kommande vecka finns oceanografer, växtplanktonexperter och kemister från SMHI ombord på Kustbevakningens KBV 001 för att provta
och därmed mäta statusen i södra Östersjön. De har då möjlighet att direktrapportera hur det ser ut med ytansamlingar längs rutten i södra Östersjön.