Algblomningen går norrut

De senaste dagarna har satellitbilder visat att blomningen ökat i nordvästra Östersjön, men det är framför allt i östra Bottenhavet som den tagit fart.

Den stora blomningen som i juli legat centralt i södra Östersjön har försvunnit, vilket tyder på att näringstillgången för cyanobakterierna nu minskat i det området.

Att blomningen i Östersjön förskjuts norrut är en normal utveckling, i Bottenhavet blommar cyanobakterierna vanligtvis i augusti. Det ovanliga är att blomningen vid svenska Östersjökusten varit såpass sen.


Algblomningen lindrig i juli

Denna sommar har vi inte sett så mycket av de täta bälten med cyanobakterier som kan förvandla badviken till en grön gegga just när det är dags för ett dopp. Det lugna och varma vädret som är en förutsättning för ytansamlingarna har också mest varit frånvarande.

Det har blommat till havs, det har bl.a. prover från SMHIs utsjöexpedition visat, men vind och vågor har förhindrat att blomningen samlats vid ytan. Först från slutet av juli har mer omfattande ytansamlingar av cyanobakterier observerats till havs i Östersjön.