Algblomningen 2010 blev lindrig

Sammanfattningsvis kan årets blomning i Östersjön sägas ha varit väl avgränsad till de första tre juliveckorna, och den svenska kusten blev förskonad.

Huvuddelen av sommarens blomning inföll samtidigt med de tre vackra veckorna som inledde juli månad. Tecken på en annalkande blomning sågs den sista juni, och en vecka senare syntes ytansamlingar i stora delar av Östersjön. Men lika snabbt som den börjat, försvann blomningen efter drygt tre veckor.

Årets blomning höll sig också på behörigt avstånd från de svenska badstränderna, förutom längst i söder vid Hanöbukten.


Som brukligt blommade också Bottenhavet under andra halvan av augusti, men där var ytansamlingarna av mindre omfattning.

Först blomning i Östersjön sedan Bottenhavet

- Sommarens blomning var relativt lindrig, i synnerhet från svensk horisont. Den största och kraftigaste blomningen kunde observeras från satellit under en nästan oförändrat molnfri himmel, från den 2 till den 22 juli, berättar Jörgen Öberg, oceanograf på SMHI. 

Blomningens tyngdpunkt låg i sydöstra Östersjön, men sträckte sig norrut in i Finska Viken och västerut in i Hanöbukten. De svenska havsområdet norr om Blekingekusten, även Gotland, klarade sig mycket lindrigt undan i sommar.


Efter de tre vackra veckorna doldes Östersjön för en vecka av moln, vilket skymmer satellitbevakningen. När molnen skingrades syntes bara fragment av den tidigare blomningen fram till den 2 augusti.

Bottenhavet får vanligen blomningar av cyanobakterier senare än Östersjön, så även i år. Från den 11 till 23 augusti blommade östra Bottenhavet och rester av blomningen fortsatte in i september.

Vilken art dominerade?

Nodularia spumigena
Nodularia spumigena Foto Ann-Turi Skjevik

Under SMHIs expedition 28 juni-3 juli med fartyget U/F Argos observerade forskarna huvudsakligen artgruppen Aphanizomenon spp. och inga sammanhängande ytansamlingar.

Vid nästa expedition 19-24 juli var det täta ytansamlingar i stora delar av södra Östersjön inklusive Hanöbukten och Skånes sydkust. Nu dominerade arten Nodularia spumigena.

Förbättringar av SMHIs algövervakning

Sommaren 2010 innebar två förbättringar av SMHIs algövervakning, dels mer anpassade satellitbilder och tolkningar, dels tätare mätningar från fartyg.


Under det gångna året har en ny metodik utvecklats som kombinerar data från de två satelliterna ENVISAT och EOS-Aqua. Genom att samköra data från dessa två satelliter blir bilderna mer detaljerade än förut, speciellt nära kusterna.

Fartyget TransPaper
Fartyget TransPaper har en "Ferrybox" som gör automatiska mätningar i vattnet och luften. Foto TransAtlantic


Mätsystemet Ferrybox driftsattes i maj på handelsfartyget TransPaper, som veckovis trafikerar rutten Göteborg-Uleåborg-Göteborg. Här görs automatiska mätningar där data skickas via satellit till SMHI, samt prover på växtplankton med mera som analyseras på SMHIs oceanografiska laboratorium i Göteborg.

Realtidsövervakning startar i Östersjön, Bottniska Viken och Västerhavet