Algblomning i Östersjön

Sommarens algblomning som levt på sparlåga under den ostadiga julimånaden, har kommit igång rejält i augusti. Vid månadsskiftet började ytansamlingar med cyanobakterier synas mer allmänt i Östersjön. Nu har de växt till sig ytterligare och finns i stora delar av Östersjön, Finska Viken samt i östra Bottenhavet. 

Algblomning i Östersjön sedd från satellit den 16 augusti 2015.
Algblomningen sedd från satellit den 16 augusti. Bild: NASA.

–Att blomningen kulminerar så pass sent är ovanligt. Vanligtvis är blomningen i Östersjön som störst i månadsskiftet juli-augusti, medan den i Bottenhavet kan pågå in i september, säger Jörgen Öberg, oceanograf på SMHI. Han fortsätter:

–Hur årets blomning kommer att utvecklas återstår att se, men det stabila högtrycksläge som råder nu talar för att den kan komma att fortsätta i nuvarande omfattning åtminstone över nästa veckoslut.

Satellitbilder följer algsituationen

SMHI använder sig av data från NASAs satellit EOS-AQUA för tolkning av ytansamlingar av alger i Östersjön.