Algblomning i Östersjön

Årets algblomning har börjat. Sedan några dagar tillbaka har det etablerats ytansamlingar i den sydöstra delen av Östersjön samt i ett stråk från Rigabukten och i nordvästlig riktning upp mot Stockholms skärgård. 

Algblomning i Östersjön
Cyanobakterieblomning i Östersjön (arkivbild från 2006).

Inga större ytansamlingar har ännu synts utanför Sveriges ostkust eller sydkust, men lokala blomningar har rapportertas från Stockholms skärgård och utanför Visby. 

–Sommarens algblomning har kommit igång nu, säger Cia Hultcrantz, oceanograf SMHI. Det har varit varmt och vattnet har varit lugnt, faktorer som gynnar algblomningen. Om vädret blir mer ostadigt kan algansamlingarna minska igen.

–Hur det utvecklas kan vara svårt att utläsa. Det blir troligtvis en del moln denna vecka vilket gör det svårt att tolka algsituationen, samt ökande vind vilket kan göra att ytansamlingarna skingras och blandas ner i vattenmassan, förklarar Cia Hultcrantz.

Satellitbilder följer algsituationen

SMHI använder sig av data från NASAs satellit EOS-AQUA för tolkning av ytansamlingar av alger i Östersjön.